NYTT:

Her er en oversikt over NK 25 – Plate I og II med typer.

Plate I – type 1-12

Plate II – type 1-12

NYE HÅNDBØKER OG “DET LILLE BIBLIOTEK BIND 5”

Håndbøker over Norges frimerker

Håndbøkene selges hos din lokale frimerkehandler se evt. vår oversikt over frimerkehandlere

P. Petersens produksjon – bind I

Utgave 1877-1878, NK 22 og NK 23

Centraltrykkeriet – bind II

Trykningsforløp og forbruk av papir og kartong.

Frimerker, portomerker og helsaker 1885 – 1895

Centraltrykkeriet – bind IIIa

NK 51 I, NK 53 I og II, NK 55       

Centraltrykkeriet – bind V

NK 50 a, b og c, NK 51 III a og b, NK 53 IV a, b og c         

Centraltrykkeriet – bind IVb

NK 53 III a, b og c, NK 54 II         

Centraltrykkeriet – bind VI

NK 51 IV, NK 52 III, NK 53 V, NK 53 VI, NK 54 III, NK 54 IV            

Centraltrykkeriet – bind VII

NK 49 II, NK 52 IV, NK 53 VII og VIII, NK 54 V      

Centraltrykkeriet – bind VIII

NK 56 – 64         

Centraltrykkeriet – bind X

Helpost 1885 – 1895      

Chr. H. Knudsen – bind I

Trykkingsforløp og forbruk av papir og kartong.

Frimerker, frimerkehefter, portomerker og helsaker 1895 – 1910           

Chr. H. Knudsen – bind II

Antikvautgavene 1895 – 1898, NK 65 – 72           

Chr. H. Knudsen – bind III

Antikvautgavene 1897 – 1910, NK 73 – 84.          

Chr. H. Knudsen – bind VII

Antikvautgavene 1909 – 1929, NK 99 og 118      

Chr. H. Knudsen – bind VIII

Antikvautgavene 1909 – 1929, NK 100 og 120    

Chr. H. Knudsen – bind IX

Antikvautgavene 1909 – 1929 NK 102, 103, 121 og 122  

Centraltrykkeriets bind IIIb

NK 51 I og 53 II.   Ny 2014