Håndbøker

Her vil det etterhvert komme oversikt over litteratur hovedsaklig over norsk filateli, posthistorie og norske postkort.

Håndbøker over Norges frimerker

Håndbøkene selges hos din lokale frimerkehandler se evt. vår oversikt over frimerkehandlere

P. Petersens produksjon – bind I

Utgave 1877-1878, NK 22 og NK 23

Centraltrykkeriet – bind II

Trykningsforløp og forbruk av papir og kartong.

Frimerker, portomerker og helsaker 1885 – 1895

Centraltrykkeriet – bind IIIa

NK 51 I, NK 53 I og II, NK 55       

Centraltrykkeriet – bind V

NK 50 a, b og c, NK 51 III a og b, NK 53 IV a, b og c         

Centraltrykkeriet – bind IVb

NK 53 III a, b og c, NK 54 II         

Centraltrykkeriet – bind VI

NK 51 IV, NK 52 III, NK 53 V, NK 53 VI, NK 54 III, NK 54 IV            

Centraltrykkeriet – bind VII

NK 49 II, NK 52 IV, NK 53 VII og VIII, NK 54 V      

Centraltrykkeriet – bind VIII

NK 56 – 64         

Centraltrykkeriet – bind X

Helpost 1885 – 1895      

Chr. H. Knudsen – bind I

Trykkingsforløp og forbruk av papir og kartong.

Frimerker, frimerkehefter, portomerker og helsaker 1895 – 1910           

Chr. H. Knudsen – bind II

Antikvautgavene 1895 – 1898, NK 65 – 72           

Chr. H. Knudsen – bind III

Antikvautgavene 1897 – 1910, NK 73 – 84.          

Chr. H. Knudsen – bind VII

Antikvautgavene 1909 – 1929, NK 99 og 118      

Chr. H. Knudsen – bind VIII

Antikvautgavene 1909 – 1929, NK 100 og 120    

Chr. H. Knudsen – bind IX

Antikvautgavene 1909 – 1929 NK 102, 103, 121 og 122  

Centraltrykkeriets bind IIIb

NK 51 I og 53 II.   Ny 2014