Annen nyttig litteratur

Oversikt over litteratur norsk filateli/posthistorie – denne oversikten er hentet fra Norgeskatalogen 2018

Biblioteket til Oslo Filatelistklubb inneholder Norges, og kanskje Skandinavias, største samling av filatelistisk litteratur. Du vil finne de nyeste (og eldste) katalogene for alle verdens frimerker, mye spesiallitteratur for Norgessamlere, en stor samling tidsskrifer og mye mer – finnes her

 

FILATELISTISK ÅRBOK

Hvert år utgir Norsk Filatelistforbund Filatelistisk Årbok i samarbeid med Skanfil a/s.
Årboken innholder utvalgte artikler hentet fra de mange tidskriftene om frimerkesamling som blir utgitt av klubbene. Her finner du artikkler som dekker det meste av samleområdene, fra motivsamling til posthistoriske tema. Dessuten opplysninger om norske frimerkeutgivelser i året som gikk, og motivstempler.

 

 

Boken kan kjøpes hos Skanfil as

NORGESKATALOGEN

Siden 1929 har Oslo Filatelistklubb gitt ut Norgeskatalogen™. 2020-utgave er den 69. i rekken! Den eneste katalogen du trenger dersom du samler norske frimerker og som du MÅ ha for å vite alt om de norske frimerkene dine.

 

 

Katalogen som gir deg de viktigste og riktigste informasjonene om norske frimerker og filateli. Et uunnværlig hjelpemiddel for samleren.

 

 


Du vil finne mer informasjon på Oslo Filatelistklubb sin side om bestilling.

NORGESKATALOGEN POSTAL

I anledning jubileumsåret utgir Oslo Filatelistklubb en særskilt spesial¬katalog. Katalogen tettpakket med stempeloversikter, brevregister 1855 – 1909, portotakster, oversikt ulike postale blanketter og etiketter, mv.
Stempeloversikter med sjeldenhetsgradering

 

 

 • Prefrimstempler
 • Enringsstempler på røde merker
 • 3-rings nummerstempler
 • To-ringsstemplene 1880-1931
 • 3-rings nummerstempler brukt etter 1883
 • Kronet Posthorn-stempler
 • Brevregister 1855 – 1909
 • Portotakster 1877 – 2011
 • Portostempler “å betale”
 • Postale blanketter
  (rek., verdi, luftpost, portoetiketter, Bl. 73, mv.)

NORGESKATALOGEN POSTAL II

I anledning jubileumsåret 2011 utgav Oslo Filatelistklubb en særskilt spesialkatalog. Nå, i 2014, er det klart for versjon 2 med mange oppdateringer. Katalogen er på 320 sider og tettpakket med stempeloversikter, brevregister 1855 – 1909, portotakster, oversikt ulike postale blanketter og etiketter, mv. Mer info, med pris- og bestillingsinfo – Norgeskatalogen Postal II

 

 

Stempeloversikter med sjeldenhetsgradering og:

 

 

 • Prefrimstempler
 • Enringsstempler
 • 3-rings nummerstempler
 • Haåndannuleringer
 • To-ringsstemplene 1880-1931
 • 3-rings nummerstempler brukt etter 1883
 • Schweizerstempler med latinske tall i månedsangivelsen (SL)
 • Schweizerstempler med arabiske tall i månedsangivelsen (SA)
 • Kronet Posthorn-stempler
 • Post i butikk
 • Brevregister 1855 – 1909
 • Portotakster 1877 – 2014

DAR KJEM DAMPEN MED POST

En ny spennende bok om posthistorie ble lansert under den nasjonale frimerkeutstillingen ”Bergen 100”.

 

 

Det er boka ”Dar kjem dampen med post” skrevet av Arne Eriksen og Audun Hanstveit. Boka tar utgangspunkt i at det er ca 100 år siden Indre Nordhordland Postekspedisjon ble opprettet på dampskipsrutene fra Bergen og til Oster- og Sørfjorden og Lonevåg. Utgangspunktet for boka er de tette forbindelsene mellom post og dampbåter i Indre Nordhordland/Bergen, og med dette som ”bakteppe” blir det fortalt ikke bare om postekspedisjonen og styrmannspost, men også om postførsel, postkontor, postlugaren, postsaker, dampskipsselskapet og mye annet postalt stoff fra området. Både de som samler posthistorie generelt eller fra område omkring Bergen vil finne mye å glede seg over i denne boka. Det vil også de som er interessert i lokal og samferdselshistorie.

Posten som kom og gikk i Stavanger Amt fra 1652

er en beretning om postgangen og postveiene i Rogaland fra starten av Postverket i Norge i 1647.
Stavanger ligger slik til på Vestlandet at mulighetene til å få i gang en regelmessig postgang var ganske problematisk. Dette viser godt igjen i utviklingen av postrutene og plasseringen av postgårdene. Regulær postgang mellom Stavanger og Bergen var spesielt vanskelig. Det ble post-ruten sørover til Kristiansand som ble etablert først, selv om det administrative samkvem var sterkest mellom Stavanger og Bergen.

 

 

Oddbjørn Salte, født 1949 i Stavanger. Vokste opp på Stavanger Kringkaster, Ullandhaug. Har jobbet innen mekanikk, elektronikk, data og økonomi. Er nå pensjonist. Er gift og har to barn + to bonusbarn. Salte har siden guttedagene vært interessert i lokalhistorie, posthistorie og filateli. Har skrevet artikler om postgang og frimerker i flere utstillingskataloger og i andre publikasjoner. Ble medlem av Stavanger Filatelist Klub i 1965, og ble opptatt som medlem av Norsk Posthistorisk Selskap i 1981. Ga ut “Poststeder i Rogaland” i 1981 som et privat hefte. Var medforfatter i “Poststempler i Rogaland” som ble utgitt i 2004. Har holdt foredrag om lokal posthistorie flere steder i Rogaland.