Stamp Insider Online – webbasert tidsskrift 

Mystampworld

EFTP Brevkort – Remissebrevkort

Posthistorie och Filateli – Kjell Arvidsson 

Global Philatelic Libray

Frank E Ring – frimerker og postkort som kultur og hobby

Norske posthornmerker (Frimerkehuset AS)

Exponet, utstillingseksponater

Dansk Posthistorisk Selskab

Toke Nørby’s HomePage God hjemmeside fra Danmark

Stamp Albums Web Her kan du laste ned album for en billig penge

Norsk-engelsk postal ordbok

Bokhylla Nasjonalbiblioteks digitale bøker (søk f.eks på posthistorie) 

Albumark “De mer komplette albumark”

Netex – Svensk webside for filatelistiske utstillinger på nett
Frimerkepriser – webside med faktiske priser over frimerker solgt og søkeverktøy for å finne norske frimerker.

World stamp catalog – webside med oversikt over frimerkekataloger, både trykte og online 

Freestampcatalogue.com – Nederlandske frimerkehandler Postbeeld katalog fra hele verden – mulighet for utplukk på motiv 

stampsoftheworld.co.uk – britisk side med frimerker og stempler fra hele verden 

stampworld.com– skal være den mest komplette frimerkekatalogen i verden (?) – delvis på norsk 

FRIM  – Dansk side om online frimerkeutstillinger og tema digitalisering.

Maghrebophila – filatelistisk nyhetsbrev omfatter Afrika