Av Henning Jarle Mathiassen

Det har ofte stormet rundt USPS på grunn av kostnader og dårlig service, men postverket har viktige samfunnsfunksjoner man ikke kan være foruten. Stemmegivning via posten har vært en av disse.

Nå skal ikke kronikkspalten til Norske filatelistforbund være et diskusjonsforum for politikk, men når postdistribusjonen i et så mektig land som USA kommer i søkelyset, gir det rom for ettertanke – og en liten kronikk.

I USA – som i alle andre land – er det viktig at alle stemmeberettigede har anledning til å avgi sine stemmer på en hensiktsmessig måte. Det kan være å gå til stemmelokalet man sogner til eller å avgi forhåndsstemmer på bestemte måter. Dette er jo vanlig i Norge. I USA har det også vært mulig å kunne stemme via posten ved ulike typer valg.  

Verden er i dag i en form for krigstilstand på grunn av et farlig virus, COVID-19, og det er derfor igangsatt tiltak for begrensning av smitte. Dette vil også kunne ha innvirkning på dagens vanlige form for stemmegivning – personlig oppmøte i et valglokale. Uavhengig av COVID-19, så har det i USA  til tider vært problematisk å få avgitt stemmer før valglokalet stenger (lange køer). Og mange har da måttet gå hjem med uforrettet sak. Og det er som kjent problematisk å befinne seg i større ansamlinger av mennesker når smitten flyter – spesielt i et land som USA. Resultatet av dette vil da kunne bli at mange unnlater å stemme, om de må gå til et stemmelokale.

Dersom man kan stemme via posten, så vil dette kunne påvirke valget positivt. Og det er jo viktig for samfunnet at flest mulig kan få avgitt stemmer.

Den sittende presidenten har ikke noe til overs for poststemmer, og mener at dette gir åpning for omfattende juks. Dette skyldes nok også at hans velgerbase enten bruker forhåndsstemmer eller møter opp på valglokalet. Dette til tross for at eksperter fastslår at tidligere valg viser at det er mikroskopisk lite fusk mht poststemmene. Og at forhåndsstemmer også går via postverket (noe presidenten ikke har lagt vekt på).

For å kaste mer bensin på bålet har presidenten ansatt en utplukket mann (som har gitt store donasjoner til presidentens kampanjer) som Postmaster general – altså sjef for USPS. Dette er en forretningsmann med utelukkende fokus på nedskjæringer og besparinger, uten å skjele til USPS som en viktig samfunnsfunksjon. Det er tross alt forskjell på en børsnotert bedrift og en samfunnsfunksjon.

Noe av det første han gjorde var å ta bort all overtid for USPS ansatte. Overtiden innebærer ca 20% merkostnader, men har vært nødvendig for å håndtere postmengden. Vi som til tider handler i USA vet «at ting kan ta tid», selv om USPS kjører fullt trøkk med overtid. Og jeg tenker må gru på den tida posten tar om de kutter med på budsjettene. Bedrifter i USA som benytter USPS er i harnisk over det siste som har skjedd. Det kan bety kroken på døra for mange av dem.

Politiske kommentatorer mener også at presidenten kjører dette løpet da opptellingen av poststemmer vil ta uforholdsmessig lang tid og dermed gi støtte til hans påstander om at poststemmer ikke bør godtas.

Siste ord er nok ikke sagt i denne saken, og av og til er jeg glad for at jeg ikke sitter midt oppe i det amerikanske sirkuset. Det blir i hvert fall spennende å følge med på hva som skjer innen USPS. Blir det valgt en president fra Demokratene, så forsvinner nok den nyinnsatte Postmaster general til fordel for en som forhåpentligvis har bena på jorda og respekterer postverkets samfunnsfunksjon som garantist for distribusjon av varer og post for bedrifter og private.

Jeg kan ikke se en direkte parallell i Posten Norge , selv om brevpostmengden i Norge har gått dramatisk ned og nedskjæringene har vært brutale.  Det er jo klart at forretningslivet nå i stor grad baserer seg på netthandel. Dersom Posten skulle ta vekk premissene for dagens form for varedistribusjon, slik som det nå skjer i USA, ville det bli ramaskrik og Stortinget hadde nok kommet på banen.