Velkommen til en ny spalte på websida!

Av Henning Jarle Mathiassen, webredaktør

En webside er alltid i utvikling og vi som arbeider med dette mediet forsøker å finne ut hva som virkelig er interessant for brukerne. Og det er 3 ting som gjør at brukerne stadig kommer tilbake;

  • Nyheter
  • Meninger
  • Hva skjer?

Vår webside vil fortsatt gi folkeopplysning om hva vår hobby dreier seg om, og medlemssidene  er viktig og under utvikling. Men vår førsteside vil fremtidig ha fokus på informasjon som «ferskvare».

Et antall frimerkesamlere/filatelister er invitert til å levere innlegg til den nye spalten. Planen er at det skal komme et innlegg i uka. Det er ikke lagt opp til noe diskusjonsforum, men webredaktøren er selvsagt mottakelig for tilbakemeldinger.

Og føler du at du har noe på hjertet, så ta kontakt og send gjerne ditt personlige innlegg. Det er selvsagt viktig at teksten ikke kan virke støtende – vi samlere er jo snille mennesker!!?