Av Jon Klemetsen

Den første republikken ble proklamert 28.10.1918 i den første verdenskrigens sluttfase. Områdene som inngikk var Slovakia fra Ungarn og Böhmen-Mähren fra Østerrike i tillegg til noen mindre områder i «grenseland».

 Da ČSR ble etablert måtte i prinsippet alle statlige funksjoner og tjenester bygges opp fra bunnen av. Dette gjaldt selvsagt også posten. Frimerker og stempler var en viktig del av det å skape en ny nasjonal identitet. To ting ble prioritert; Nasjonalisering av stempler fra dobbeltmonarkiet og egne frimerker. Den første egne utgaven var Hradcanyborgen hvor de første to merkene allerede kom 18 desember. En imponerende prestasjon i løpet av knappe to måneder.

 I mellomtiden, og også etter at de to første merkene kom, inntok postverket en liberal og pragmatisk holdning til provisoriske, ofte lokale, utgaver. En nødvendighet dersom posten skulle komme fram.

 I denne omgang tar jeg for meg den første, ofte lett kaotiske perioden, og Hradcanyutgaven. De andre kommer i neste innlegg fra meg.

 Eksempler på det som omtales finner dere på hjemmesiden under samlinger.

«Kaostiden»

 Helt kaos var det ikke, men mye kreativitet fra samler- og andre hold samt overgangsordninger godtatt av posten.:

 Bruk av merker og stempler fra dobbeltmonarkiet var en nødvendighet og akseptert av posten fram til utgangen av februar 1919 for merkene. Egne stempler for de fleste stedene var på plass i løpet av 1920. Fram til da var det vanlig med nasjonalisering, spesielt de østerrikske hvor det tyskspråklige stedsnavnet ble fjernet (filt vekk). Det meste av det som finnes av brev mv er reelt brukt og postgått, men det er også mange eksempler på over- og feilfrankering som ikke bare skyldtes forvirring omkring portotakster.

 Lokale «Revolusjonsutgaver» i form av overtrykk på dobbeltmonarkiets merker; 4 på østerrikske og 3 på ungarske. Disse er ikke vanskelig å få tak i, verken ustemplet eller stemplet selv om de siste ofte er orderstemplet. Forfalskninger er ikke uvanlig. Brev er ofte laget og ikke postgått. Vær på vakt om brevet er sjeldent pent. Et artig og begrenset samleområde.

  • Speiderfrimerkene som kom i november 1918 er spesielle. En egen utgave for lokal ombæring av post, i all hovedsak i Praha. Den 21.12 kom landsfaderen og den første presidenten Masaryk til hjemlandet fra utlendighet i Paris. 600 av hvert av de to merkene ble overtrykket for å markere dette. Igjen et lite og begrenset samleområde med typer, prøvetrykk osv. Selve merkene er ikke kostbare. Brev derimot kan fort løpe opp i sekssifrede beløp.

 Mellom posten og flere utgivere av aviser og blader/tidsskrifter ble det inngått avtale om bruk av provisorisk avisporto. Ordningen ble avviklet så seint som i januar 1921 selv om de første egne avisportomerkene ble utgitt allerede 18 desember 1918. I alt 57 utgivere hadde slik avtale. 33 av disse med enkle håndstempler og/eller maskinskrift og 24 med trykkede merker. De siste med typer og varianter. Deler av dette er sjeldent og ekspertuttalelse anbefales.

Andre midlertidige/tidsbestemte utgaver

 Dette gjelder først og fremst to utgaver:

 For den tsjekkoslovakiske armé i Sibir fra 1918 og 1919. De fra 1918 er overtrykk på russiske merker og alle sjeldne. Reell postal bruk er svært sjelden. Utgavene fra 1919 er ikke uvanlige og mye er lett å få tak i. Her finnes typer, varianter og prøvetrykk som gir god mulighet for spesialsamling.

 Avstemmingsområdet S.O. som er et grenseområde mellom Tsjekkoslovakia og Polen. Den såkalte «Ambassadørkonferansen» i Paris bestemte at Teschen/Tezin skulle deles mellom de to landene. Utgavene det er snakk om er overtrykk på flere tsjekkoslovakiske utgaver med «S.O.». Med få unntak er de fleste enkelt å få tak i og ikke spesielt kostbare. Unntakene er stort sett de samme merkene som er kostbare i «originalutgaven». Platefeil og varianter er de samme som for merkene som er overtrykket. I tillegg kommer varianter og avarter på selve overtrykkene.

Hjertebarnet Hradcany

Slottet Hradcany på høyden overfor Praha ble valgt som motiv til de første egne frimerkene. Formgitt av Alfons Mucha, en kjent og allsidig Jugendkunstner. De to første kom 18.12.18 og det siste 12.4.20. Gyldighetsperioden var til 30.4.21 og samlet opplag på noen hundre millioner for de ialt 26 merkene.

 Blant samlere av Tsjekkoslovakia er det et ordtak som sier «Når du er lei av Hradcany er du lei av livet». Utgaven er blant de mest studerte og «påforskete» i verden. En grunn kan nok være at tilgangen på massevare har vært og er stor. Om man tar for seg billigste taggings-variant er det ingen som er dyre. Selvsagt finnes det taggingsvarianter som er kostbare, men det går an å ha det gøy likevel for en rimelig penge. Med et par unntak er de fleste priset til minstepris og de dyreste til 15 tsjekkiske kroner. For mange år siden kjøpte jeg 7.000 merker for den nette sum av 300 kroner. Jeg har mange flere nå.

 Platefeil og varianter florerer. I tillegg finnes det flere typer og farger. Og som nevnt, flere taggingsvarianter hvorav noen ganske så kostbare. Men de kan man jo unngå og håpe på å finne dem i en massevare. Mange av de første merkene var kun utagget, noe som førte til at storbrukere fikk utført tagginger privat. Alt fra nålestikk til profesjonell tagging, mye artig å finne.

 Prøvetrykk og utkast/essays, feil-/skjevperforeringer og «printer’s waste» er også lett tilgjengelig.

 Brev er det også lett å få tak i, men vær oppmerksom på at de peneste ofte er «fabrikert» og ikke alltid postgått. At ekspress og rekommanderte sendinger mangler ankomst- og/eller transittstempler er en god indikasjon på dette.

 Forfalskninger er ikke uvanlig, spesielt gjelder dette de dyre utaggete hvor klipping av tagger er vanlig. Mao; Sjekk marger.

 Som sagt et spennende område det går an å hygge seg med uten at koster skjorta. Ta gjerne kontakt om du har lyst til å prøve deg.

Litteratur og kilder

 Tilgang på litteratur og andre kilder er stor. Mye på tsjekkisk, men også engelsk og tysk. Det som nevnes her gjelder hele Tsjekkoslovakia, mest for mellomkrigstiden, men delvis også etter.

  • Monografier, altså håndbøker for de aller fleste utgavene. I tillegg også stempelhåndbøker. De aller fleste på tsjekkisk, men noen er helt eller delvis oversatt til engelsk og tysk.
  • Rapport fra flere studiegrupper, mye på engelsk og tysk.
  • Spesialkataloger; Pofis og Merkur er begge uunnværlige selv om Michel kan benyttes for en del. Det finnes greie ordbøker som hjelper godt.

 Jeg har stor glede av medlemskap i de britiske, amerikanske, tyske og nederlandske spesialforeningene for Tsjekkoslovakia. Det koster ikke all verden å være medlem og de tre første har gode tidsskrifter:

 CPSGB: https://cpsgb-o-es.fmweb.org.uk/

 Det er også en dansk forening og selvsagt det tsjekkiske forbundet. Et par interessante nettsider:

 Knihtisk: http://www.knihtisk.org/ som er en side med masse «typografisk» informasjon om så å si alle de tidligste utgavene. Den er på engelsk og anbefales varmt

 Auksjonsfirma, disse tre er fra Tsjekkia og kan trygt anbefales

 Burda: https://www.burda-auction.com/en/