Av Arve Hoel

Kan FDC komme tilbake som interessante og samlebare objekter?  Svaret mitt er et ubetinget «Ja», men gitt visse forutsetninger.

FDC har tapt sin popularitet som samleobjekt fordi det er FDC som Posten produserer i stort antall for et samlermarked som har blitt stadig mindre. Dette erfarer mange (eller kanskje alle?) som forsøker å kvitte deg med sin samling nyere FDC.

Jeg vil derfor presentere en alternativ måte å samle FDC på som kan vise at FDC kanskje kan være et interessant samleområde.

Et FDC fra den «klassiske» perioden som serien med Bjørnson stemplet Kvikne 8.12.1932 er ettertraktet på markedet fordi det er få FDC fra denne perioden.  Det er ikke masseprodusert av Posten.

Så kanskje det kan være en måte å tenke på når det gjelder nyere FDC? Å finne FDC – alternativ som ikke er masseproduserte?

Et eksempel er utgaven som ble gitt ut 30.juli 1944 for å markere 30 – årsdagen for Tryggve Gran sin flygning over Nordsjøen. I min egen samling har jeg denne utgaven FDC – stemplet fra Volda, Oslo, Bergen, Ålesund og Kråkstad. Her viser jeg konvoluttene fra Ålesund, Bergen og Kråkstad stemplet 30.juli 1944.

Et annet eksempel er utgaven som ble gitt ut 3.januar 1955 for å markere 100-årsjubileet for utgivelsen av Norges første frimerke.
Fra min samling viser jeg en konvolutt stemplet Ålesund 3.1.1955 og en konvolutt stemplet Kristiansund N 3.1.1955.

Hvor mange ulike steder som har stemplet på utgivelsesdagen Trygve Gran – utgaven og utgaven for 100-årsjubileet for Norges første frimerke vet jeg ikke, men det er i alle fall flere enn de jeg har avbildet i denne kronikken.

Hvor mange ulike utgaver du vil samle på, er jo naturligvis opp til deg selv. Poenget er å finne utgaven FDC – stemplet fra så mange ulike steder som mulig.

Det er slett ikke sikkert at du synes at FDC samlet etter prinsippet som jeg har framført her, er spesielt interessante.  Men påstanden min er at det utvilsomt er morsommere å samle FDC på denne måten enn å abonnere på FDC fra en postal utgiver.  

 
 [email protected]

Trykk på brevene i FDC galleriet