Av Arve Johan Hoel

Språket er en viktig del av identiteten vår, så det er ikke rart at spørsmålet om nynorsk eller bokmål (og noen vil også ha med riksmål og samnorsk) vekker sterkt engasjement.

Selv er jeg vokst opp i Ålesund med «nynorskland» rundt meg på alle kanter, og jeg har alltid vært fasinert av arbeidet som Ivar Aasen gjorde for å skape et eget norsk språk.

 For mer enn 150 år siden tok Ivar Aasen utgangspunkt i dialektene til folk i Norge og skapte det nye norske skriftspråket «Nynorsk». Et eget skriftspråk var en del av nasjonsbygginga som ledet fram til unionsoppløsninga i 1905. For Ivar Aasen og de som ga han oppdraget (Stortinget), var det viktig at det nye språket skulle være særnorsk og ikke en dansk utvekst. Etter Ivar Aasens tid har nynorsk blitt videreutviklet gjennom flere rettskrivingsreformer og gjennom forfattere og ulike skribenter sin aktive bruk av det nye språket.
Alt dette og mye mer kan du lese om gjennom raske oppslag på nettet eller i ei norsk språkhistorie.

Aasenmonument

Dersom du vil bygge opp ei samling med tema «Nynorsk», så er det mye du kan gripe fatt i.

Selv synes jeg at ei sammenstilling av frimerker med «Noreg» er et fint utgangspunkt. Like gjerne kan utgangspunktet være frimerker med motiv av Ivar Aasen eller kjente nynorskforfattere som Arne Garborg og A.O. Vinje.
Vi skal ikke lese lenge i språkhistoria før vi skjønner at personer som Knud Knudsen og P.A.Munch også er sentrale deltakere i Aasens samtid.
Eller hva med institusjoner som Ivar Aasen senteret i Ørsta eller Det norske teatret i Oslo? Det er klart at dette er viktig institusjoner for nynorskens stilling i dag.

Utvider vi samlinga til postkort og brevmerker, så er det mye å gripe tak i. Her kan et postkort utgitt av Olav Lystad i Ørsta og brevmerker utgitt av Norsk Måldyrkingslag være representanter for et stort område.

En systematisk gjennomgang av Norgeskatalogen viser deg mange frimerker som du kan bruke i samlinga og utvider du materialet til brevmerker og postkort så er det mye å velge i.

Om du også setter av noen kvelder til å lese gjennom ei norsk språkhistorie, ser du snart at det er mange innfallsvinkler om du vil satse på «Nynorsk» som tema til ei samling.

[email protected]

Illustrasjonene under viser bare noen tilfeldige eksempler på det materialet du har tilgang til!