Av Henning Jarle Mathiassen

Lite visste landsmøtedelegatene om hvilken tid vi skulle  gå inn i da Nordia og Landsmøtet i 2019 ble avsluttet. Det vi alle trodde skulle bli en periode med nye utstillinger, fortsatt sosiale sammenkomster og klubbmøter og en periode med fokus på medlemssanking og utvikling av hobbyen på tradisjonelt vis – ble noe helt annet. Pandemien som kom i 2020 snudde opp ned på vanlige samfunnsaktiviteter, og det ble nødvendig å holde avstand. For filatelistene og frimerkesamlerne ble det nødvendig å komme sammen på virtuelle møteplasser og bruke ny teknologi. Når delegatene nå møtes igjen i Trondheim – forhåpentligvis på «gamlemåten», så er det nesten som om de to årene har gått uten at vi har visst om det.

Når jeg leser i avisene om fremtiden, så er det klart at vi er inne i en tidsalder hvor smittsomme sykdommer (virus) er kommet for å bli. Det er en kamp som vitenskapsfolkene kjemper for hele tida å komme nye virus og varianter i forkjøpet. Det blir en evig kamp og vii må bare forberede oss på at det som var en «normaltilstand» ikke helt vil komme tilbake.

Skal vi ikke kunne møtes på vanlig måte igjen – i klubbene? Jo, det tror jeg nok – selv om det kanskje fortsatt må være en del forholdsregler. Men det er en del ting som kanskje blir forandret – som for eksempel frimerkeutstillinger. Digitale utstillinger har tvunget seg fram, og dette ville nok kommet uansett – selv om pandemien har fremskyndet utviklingen.

Det betyr i hvert fall at Styret og delegatene har noe å snakke om og ta stilling til, når det gjelder perioden fram til neste landsmøte. Og selv om det som har skjedd ikke synes positivt, så er i hvert fall min mening at vi nå kan «bryte grenser» ved å tilby digitale møteplasser til nye medlemmer og interessenter. Det er nemlig et faktum at de aller fleste frimerkesamlere trives best i eget selskap med sin samling, og ikke er interessert i å organisere seg. Dette kan vi nå gjøre noe med – og den muligheten må vi ikke la gå fra oss!

Godt landsmøte!