Av Henning Jarle Mathiassen

Så sitter jeg med den nye, delikate «bibelen» for alle Norgessamlere.  Dette er en 2-årig begivenhet som samlerne verdsetter. Tidligere kom katalogen ut hvert år, men da var nok behovet mye større sett i lys av prisbevegelser i markedet og utvikling av innhold og layout i katalogen. Og jeg vil tro at opplaget også var mye større.

Det ligger mye arbeid bak en slik katalog – selv om det nå ser ut til at man har landet på innhold og layout som tåler tidens tann. Katalogen fremstår smakfull og innbydende og det er alltid en glede å bla i et slikt bokverk.

. Alle ønsker seg jo en utgave som er «up to date». Og katalogkomiteen får stadig innspill om forbedringer, nye varianter osv. Disse blir tatt med i den grad de forbedrer katalogen. Slike ting er kanskje ikke så lett å oppdage når man blar igjennom. Men de er der!

Og så er det spesialartiklene. Disse supplerer eksisterende kataloger og håndbøker med ny vi en om stempler, frimerketrykninger etc på en oversiktlig og informativ måte.

Denne gangen er det «Toringstempler 1932-1955» og «Brevkort og konvolutter i skillingsvalører 150 år» som publiseres. Artikkelen om 2-ringstempler er en oppfølger av tidligere artikler om samme emne. Og ettersom dette er en katalog som viser sjeldenhet – så har de ulike stemplene fått sjeldenhetsgraderinger. En nyttig oversikt har det blitt og Øivind Rojahn Karlsen skal ha honnør for sin forskning og publisering.

Tore Berg gir oss en grei innføring i «Brevkort og konvolutter i skillingvalør 150 år». De fleste Norges-samlere har vel vært borte i denne typen objekter i en eller annen sammenheng, men de færreste har vel det som samlerområde. Jeg er litt usikker på hvor mye slikt materiale som er ute på markedet, men det er utvilsomt interessant og samleverdig.

Jeg husker selv fra «yngre dager» at det var knyttet stor spenning til utgivelsen av en ny Norgeskatalog. Det var på den tiden markedet var «hett» og det ble registrert store stigninger i andre priskataloger, f eks Handlerforeningen. Det er nok ikke dette som ligger til grunn for katalogkjøp i dag. Prisnivået ligger flatt for alminnelig materiale, og det er auksjonsmarkedet som styrer prisene for sjeldent materiale. Vi har til og med fått kraftige priskorrigeringer for svært mange frimerkeutgaver. Og som eksempel kan nevne prisene for FDCs fra de siste 50 årene. Skuffelsen har vært stor hos tanter og onkler som kjøpte villig nye FDCs i håp om at de skapte verdier for nye generasjoner.

Katalogkomiteen har fortsatt holdt avstand til «lux stempler», og etter min mening er dette fornuftig. Dette er et marked som lever sitt eget liv og er ikke lett å plassere i et prisleie. Og det er et marked som er forlokkende på folk som ønsker å tjene penger på forfalskninger og manipulering av stempler. Når verdien av et frimerke med lux-stempel er 100-200 kr, så er det jo ikke verdt pengene å sørge for attest. Og stempler kan påføres enkelt med dagens teknologi.

At man fortsatt prissetter brev med enkeltmerker (riktig porto) er positivt. Brev er topp interessant for brevsamlere og posthistorikere. Bruken av frimerker på vanlige brev blir mer og mer uvanlig, og slik trenden er i dag – så vil moderne frimerker brukt riktig på brev med pene og lesbare stempler bli sjeldne. Og når det siste postkontoret stenger om litt, så vil tilsiget av dette materialet med stempler (ikke «Posten Norge», «Skanfil» og motivstempler) stoppe helt opp. Så derfor er det viktig å ta vare på brev om du er så heldig å få et med frimerke fra det siste året. Prissettingen i Norgeskatalogen kan selvsagt diskuteres – og den diskusjonen kommer sikkert noe senere.

Om prisjusteringer kan det sies; Noe moderne postfrisk materiale er justert 1 krone opp i verdi. Vet ikke hva dette skyldes, men katalogkomiteen følte vel at det var på sin plass med noen små justeringer.

For eldre, spesielt postfrisk materiale har det også skjedd en del prisjusteringer oppad. Så her er det nok litt interessant lesning for «seriøse» samlere.

Og hva skal du bruke den gamle 2020 katalogen til? Jo, den inneholder håndbokmateriale og skal tas vare på! Det gjelder for så vidt alle foregående utgaver også!

Så lykke til med den nye. ferske utgaven av Norgeskatalogen! Og takk til OFK og katalogkomiteen som bidrar til å holde liv frimerkesamleriet og filatelien med nye utgaver av «vår bibel».