Av Arve Hoel

VARIANT ELLER SKJEVSENTRERING?

Jeg plukker med meg varianter når de dukker opp på min vei gjennom byttebøker, utvalgshefter og dublettposer. Noen har det blitt i årenes løp, og noen har jeg også kjøpt på ulike auksjoner. Det er litt «krydder» i samlinga med noen varianter, selv om jeg ikke har noen intensjon om å bygge opp ei stor samling med avarter. Men som sagt, litt «krydder» gjør seg – synes nå jeg.

Men hvilke varianter skal jeg søke etter?
En av mine klubbkamerater er helt klar på dette punktet: «Jeg samler kun på varianter som jeg ser med mitt blotte øye». Han har ingen sans for «fluelortfilateli».
Jeg er i utgangspunktet enig med min klubbkamerat, men jeg forsterker meg allikevel med et forstørrelsesglass når jeg er på variantjakt.  Noen av de som jeg har lagt ved som illustrasjon, er jo så tydelige at «det blotte øye» holder, men noen ganger føler jeg at forstørrelsesglasset er nødvendig.

Du ser vedlagt NK 53 med varianten »Museøre» og NK 174 Niels Henrik Abel med varianten «1302» istedenfor 1802 – begge disse er klassikere og varianter de fleste av oss/alle gjerne ser i samlinga. Men hva med NK 1264 fra 1996 med varianten «prikk på E i Filmen»? Her sier min klubbkamerat nei takk, mens jeg drar fram forstørrelsesglasset og sikrer meg en ny variant til samlinga.

Men så er vi over til «varianter» som jeg har litt problem med å godta.

Den vedlagte illustrasjonen med NK 470 1.50 Olav fra 1959 oppfatter noen som en variant, men i mine øyne er det heller ei ekstrem skjevsentrering. Faktisk så skjev at vi ser antydning til et merke i venstre margen, men er dette en variant?

Og hva med NK 176 provisorium 14 øre på 2 skill 2? Er det et så sterkt forskjøvet overtrykk at det kan kalles en variant?

Norge har jo gitt ut flere provisorier, og forskjøvet overtrykk er ikke uvanlig. Men når skal forskyvingen kunne kalles en variant?
Og hvor stor skal skjevsentreringen være for å kunne klassifiseres som variant?

Det er neppe noen eksakt vitenskap som definerer forskjellen på skjevsentrering, forskyvning og varianter, og jeg vil tro det er ulike oppfatninger i samlermiljøet om dette spørsmålet også.

Kanskje det er noen med større kompetanse enn undertegnede som kan komme med noen avklaringer?

[email protected]