Av Inge Johansen

THE DAM BUSTERS

75-års markeringen av operasjon ”Chastise”.

16. mai 2018 ga Jersey ut seks frimerker og et miniatyr i anledning angrepet på tre tyske demninger i Ruhrdalen 1943.

På natten den 16.-17. mai 1943 ledet Wing Commander Guy Gibson 617. skvadron av Royal Air Force et voldsomt bombeangrep for å ødelegge tre demninger i Ruhrdalen, Tysklands industrielle hjerte. The mission was codenamed Operation ‘Chastise’. Oppdraget hadde kodenavnet ”Operation Chastise”. Demningene ble sterkt beskyttet hvortorpedogarn i vannet stoppet undervannsangrep og antiluftvåpen forsvarte dem mot fiendens bombefly, men 617. skvadron hadde et hemmelig våpen: den ”hoppende bomben”.

En av demningene var Möhnedemningen i Tysklands Ruhrdal som sikret vannforsyningen for mye av det omkringliggende området. Vann fra reservoaret ble også brukt til å generere elektrisitet. Det ble antatt at ødeleggelse av denne demningen og andre i regionen ville føre til massiv forstyrrelse av tysk krigsproduksjon. Planer for et angrep på demningene ble først vurdert i 1937, men det ble 1942 før de klarte å utvikle et våpen som kunne ødelegge demningene, og det var flyet som skulle levere det.

I 1942 begynte den britiske ingeniør Barnes Wallis å arbeide med planer for en bombe som kunne hoppe over vann. Han utviklet ideen ved å eksperimentere med hoppende kuler på tvers av et badekar i hagen. Wallis mente at det nye våpenet kunne brukes til å angripe fortøyningsskip, men forskning fokuserte snart på å bruke det mot demningene som var avgjørende for tysk industri. Admiralitetet og RAF gjennomførte omfattende tester på steder rundt om i landet. Disse viste at den trommelformede bomben med kodenavnet ”Vedlikehold” måtte slippes fra en høyde på 18 meter og med en bakkehastighet på 373 km/t. Bomben ville spinne bakover over overflaten av vannet før den når demningen. Dens gjenværende spinn ville da kjøre bomben nedover demningens mur før den eksploderte inntil den.  Alt som trengtes nå var menn til å fly spesielt modifiserte Lancaster bombefly, som ville bære ”Vedlikehold”.

I slutten av mars 1943 ble en ny skvadron dannet for å utføre raidet på demningene.  I utgangspunktet ble kodenavnet Skvadron X, 617. skvadron ledet av 24-årige Wing Commander Guy Gibson og besto av fly fra Storbritannia, Canada, Australia, New Zealand og USA.  Med en måned å gå på før raidet, og kun med Gibson til å vite de fulle detaljene i operasjonen, begynte eskadronen intensiv trening i lavtflygende nattflyging og navigering til de var klare for operasjon ”Chastise”.

De tre hovedmålene var Möhne-, Eder- og Sorpe-demningene. Möhnedemningen var en buet ”tung” demningsom hadde en solid bunn, var 40 m. høy og 650 m. lang.  Det var åser dekket med trær rundt reservoaret, og noen angripende fly ville bli utsatt for umiddelbar tilnærming av skyts. Ederdemningen var av lignende konstruksjon, men var et enda mer utfordrende mål.  Det svingete reservoaret ble grenset av bratte åser.  Den eneste måten å nærme seg ville være fra nord. Sorpe var en annen type demning og hadde en vanntett betongkjerne som var 10 m. bred.  Ved hver ende av sitt reservoar steg landet bratt, og det var også et kirkespir i banen til det angripende flyet.

Fra kl. 21.00 den 16. mai tok 133 personer plass i 19 Lancaster fly som tok av i tre bølger for å bombe demningene. Gibson flyr i den første bølgen, og flyet hans var først til å angripe Möhne kl. 12.28, men fem fly måtte slippe bomber før de klarte å bryte igjennom.  De gjenværende flyene som fortsatt skulle slippe bomber, angrep deretter Eder, som til slutt kollapset klokken 1,52.  I mellomtiden bomber fly fra de to andre bølgene Sorpe, men den forblir intakt. Av de 133 besetningsmedlemmene som deltok, ble 53 menn drept og tre ble krigsfanger.  På bakken ble nesten 1300 mennesker drept i den resulterende flommen. 

Selv om virkningen på industriproduksjonen var begrenset, ga raidene en betydelig moralforhøyelse til Storbritannias befolkning. Det overlevende mannskapet på 617. skvadron ble hyllet som helter, og Guy Gibson ble tildelt Victoria Cross for sine handlinger under raidet.  Raidet etablerte også 617. Squadron som en spesialisert presisjonsbombingsenhet,

Etter suksessen til Ruhr-demningene i mai 1943 ble 617-skvadronen beholdt av RAF Bomber Command for spesialiserte presisjonsbombingsoperasjoner. De eksperimenterte med nye bombeteknikker, målmarkeringsteknikker og nye kolossale ”jordskjelv” bomber utviklet av Barnes Wallis, oppfinneren av sprettbomben: ”bouncing bomb”. Et mislykket forsøk på å bombe Dortmund-Ems-kanalen fra lavt nivå i september 1943 resulterte i tap av fem fly og død for skvadronens nye kommandør. Slike oppdrag ble ikke gjentatt, og fremover konsentrerte 617. skvadron seg på presisjonsbombing fra stor høyde.

I oppkjøringen til D-Dagen angrep eskadronen fabrikker, V-våpen og kommunikasjonsmål i Frankrike.  Kommandanten, Wing Commander Leonard Cheshire, var pioner på en ny kontroversiell lavmåls målmarkeringsteknikk, som utregnet nøyaktigheten for å redusere sivile tap ved å angripe mål i okkupert territorium.

Høsten 1944 kom 617. skvadron sammen med 9. skvadron i angrep med 12.000 punds ”Tallboy” bomber på det tyske slagskipet Tirpitz, fortøyd i norsk farvann.  De to første forsøkene var ufullstendige på grunn av skyer og røykskjermer, men den 12. november fant de Tirpitz uten beskyttelse. Med to direkte treff, ble skipet knust av en intern eksplosjon og kantret.

En Lancaster B Mark I (Special) av 617. skvadron slipper sin 22 000 pund ”Grand Slam” dyptrengningsbombe over Arnsbergviadukten i Tyskland.  Arnsberg lå i den østlige Ruhr-dalen, ikke langt fra Möhne-demningen, som hadde vært målet for 617s første operasjon i 1943. Nå var den strategisk viktige jernbaneviadukten målet. 19. mars 1945 brøt et angrep med 19 Lancasters fra 617. skvadron med en blanding av ”Tallboy” og ”Grand Slam” bomber det ned.

I de siste månedene av andre verdenskrig gjorde 617-skvadronen ytterligere vellykkede raid mot det tyske jernbane- og kanalnettverket, kystforsvaret og tidligere ugjennomtrengelige U-båthavner, ved hjelp av Tallboys og den fantastiske nye 22.000 punds Grand Slam-bomben. Helt til slutten opprettholdt 617. skvadron sin posisjon som Bomber Commands ultimate ekspertbombespesialister.

Kilde og foto: Imperial War Museums

Bilder:

1: Miniatyrarket med Guy Gibson og mannskapet.

2: Mannskapet foran en Lancaster.

3: I aksjon

4. Like før bomben droppes

5: Bombedropp

6: Innslaget

7: Barnes Willis

8: Guy Gibson i døren.

9: Besetningen debriefes etter raidet.

10: Bombeslippet.

11: Ødeleggelsene på Möhne-demningen.

12: Skisse av bombens egenskaper

13: Barnes Willis

14: Noen medlemmer av 617. skvadron: Fra v. Frederic Spafford, Richard Trevor-Roper, David Maltby, Guy Gibson, Edward Johnson, H.B. ”Mick” Martin. Foto: Keystone