Av Arve Hoel

Hva er en sportel?
«Sportler er den betaling som ydes for utførselen av statlige embedsforretninger. Opprinnelig tilfalt disse sportler embetsmennene som sorenskrivere, fogder og lignende, og var også en del av deres inntekter. Ved lov av 14.mai 1872 ble det bestemt at disse embetsmennene skulle få fast lønn og at sportlene skulle tilfalle statskassen».
Slik står det å lese i T. Soot-Ryens bok fra 1975 «Norges sportel-, stempel- og justermerker».

Sportelmerker er et spennende område for den som liker å bevege seg i «filateliens utkant».

I årene fra 1872 til 1877 ble det gitt ut 15 ulike sportelmerker med ulike verdier. Merka ble satt på ulike dokument som en kvittering på at avgift var betalt. Pålydende verdi var fra 1 skilling til 240 skilling. Merka trykkes i 1873 og i 1874 – dvs. i to opplag, og da merka gikk ut av bruk i 1877 var det store mengder av ubrukte verdier til overs.
Disse merka er ikke makulert postalt, så vi finner de ikke med tidens poststempler. Ifølge regelverket skal de makuleres ved datering direkte på merket av tjenestemann eller embetsmann. I frimerkets verden er merker makulert på denne måten en «godbit» som tilsier større interesse, men i sportelmerkets verden er dette ifølge instruksen.

Jeg viser tre ark med sportlmerker fra min egen samling. På det ene arket er alle merka makulert og datert 1876. Det andre arket viser noen klipp med ulike kombinasjoner av sportelmerker og ofte finner du jo dokument med takster som tilsier at ulike valører må brukes. Det tredje arket viser et eksempel på et dokument med et sportelmerke på 120 skilling.

 Avgiftsmerker ble for en del år siden godkjent som utstillingsklasse, men for mange er dette merker som legges i posen eller settes i bytteboka i påvente av den spesielt interesserte. For et par mannsaldrer siden var avgiftsmerker en del av frimerkesamlerens samleområde, og eldre albumer hadde satt av plass til slike merker. Men så gled de inn i glemselens mørke. Kanskje vi opplever en renessanse i vår tid?

Uansett: Her har du et område hvor du må grave og «forske» for å finne informasjon om disse merka. Et par gode tips om hvor du skal lete etter informasjon er det omtalte heftet til Soot-Ryen og så kan du sjekke en amerikaner som heter Bjørn Wang. Han har gitt ut en murstein av ei bok om de norske avgiftsmerka. Vårt eget NFT gir deg også mye god lesing (se lukket del).

 På samlermarkedet og i ulike auksjonskataloger finner du utbud på sportelmerker. Ofte er det ubrukte merker, noen ganger brukte og sjeldnere hele dokument.
 Men nok en gang så gjelder utsagnet at den som leter, den finner.


[email protected]

Trykk på bildene for å få dem i stort format.