Av Arve Hoel

 Mange av oss har et minne om den røde postsparebankboka med alle de flotte «frimerka» eller innskuddsmerka som sto inni boka. Innskuddsmerka er et eget samleområde for oss cinderellasamlere på linje med brevmerker, oblater og avgiftsmerker av ulike slag.

Det er til sammen gitt ut 29 ulike innskuddsmerker i to serier.

Den først serien ble gitt ut fra 1950 til høsten 1971. Til sammen ble det i denne første serien gitt ut 14 ulike valører i hele kroner fra kr 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200 ,300, 500, 1.000, 2.000 til 5.000.

Den andre serien ble gitt ut fra 1971 til merka ble inndratt i 1984. I denne serien ble det gitt ut 15 ulike valører i hele kroner fra kr. 1, 2, 5,10, 20, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000 til 15.000. 

Høyverdien kr. 15.000 i den andre serien speiler de økonomiske endringene i samfunnet med høyere lønninger og bedre økonomi blant innskyterne som igjen fører til behov for økte grenser for maksimale innskudd. Historikken til Postsparebanken forteller at det maksimale innskuddsbeløpet gradvis ble høyere fra 10.000 de første åra til en høyeste grense på kr. 300.000 fra 1977. 

I 1984 gikk Postsparbanken over fra innskuddsmerker til innskuddstempel og maskinelle avtrykk.

Når du samler Postens innskuddsmerker, vil du ofte komme over merker med hullinger. Dette kommer av at når Postsparebankboka skulle skiftes ut med en ny fordi den gamle var fulltegnet, så ble den gamle boka makulert med en hullmaskin som gjennomhullet alle innskuddsmerka. Alternativt ble boksidene stemplet med teksten «MAKULERT».

I den første serien er innskuddsmerka fra kr.1 til kr. 50 av et litt mindre format enn valørene fra kr.100 og oppover til kr.5000.

Den andre serien har samme format, men merka har tre forskjellige design:
kr. 1 – kr. 50 er med kronet posthorn
kr. 100 – kr. 500 er med Kongekronen
kr. 1000 – kr. 15000 er med riksvåpenet i vignetten.

Fra min egen samling viser jeg tre ark:


Det første arket er utsnitt av den første serien med verdiene kr. 1, 10, 20, 50, 100, 200 og 500. Her ser vi tydelig de ulike formata på lavere og høyere valører.

Det andre arket viser merker fra den andre serien hvor du tydelig ser de tre ulike designa på merka.

Det tredje arket viser utsnitt av ei bankbokside hvor den lykkelige eier har kunnet sette inn 500 kroner.

Dersom du vil vite mer om Postens innskuddsmerker som samleområde, så anbefaler jeg Det lille bibliotek bind 1 som ble utgitt av forbundet i 2004. Der finner du Finn Leiangs artikkel «Innskuddsmerkene fra Norges Postsparebank».

Innskuddsmerka er dekorative og de er et overkommelig område siden det er bare 29 ulike merker, men noen av verdiene kan allikevel være litt vanskelige å finne.
Når du i tillegg vet at merka trykkes på ulike typer papir og at de makuleres med stempel og signaturer, så ligger det an til ei samling med mer enn 29 merker om du ønsker å grave dypere ned i emnet.

[email protected]