Av Arve Hoel

Mye spennende i «filateliens utkant»
For oss som er i «filateliens utkant» er det mye spennende å gripe tak i. Jeg samler både frimerker og posthistorie, men brevmerker og avgiftsmerker (cinderella) av ulikeslag er vel så spennende å fordype seg i. Materialet dukker opp på små og store auksjoner, men like gjerne i en rotelot, på bunnene av ei eske, i en konvolutt eller bakerst i ei innstikkbok som noen på klubben har med seg. 

Hvor finner du informasjon?
I frimerkes verden er «alt» (eller nesten alt?) registrert og katalogisert, men når det gjelder cinderella så er det mange hull, du møter mye som er ukjent, det er mange spørsmål å stille.
I frimerkets verden har vi kataloger som leder oss fram til svaret som vi søker, men i avgiftsmerkets og brevmerkets verden er det litt mer komplisert når du møter det ukjente. Mye er omtalt, registrert og katalogisert, men du skal søke litt rundt før du finner kataloger eller registreringer for området som du samler.
En del fraktmerker er registrert og beskrevet i vårt eget NFT (les de gode innlegga til Bjørn Hafsten) og i NFF – varianten (her finner du mange gode artikler om NSB fraktmerker av Knut Glasø). Selv har jeg også stor glede av «The New Brofos Catalogue», for Brofos sin katalog gir en mengde informasjon om fraktmerker brukt i Norge og er et godt utgangspunkt for videre søking.    

Fraktmerker fra Norges Statsbaner (NSB)
Norges Statsbaner begynte å gi ut fraktmerker alt fra 1884, og vi finner fraktmerker brukt av NSB langt fram mot 1980/90 – tallet. I tillegg til fraktmerker brukt på tog finner vi også fraktmerker brukt på NSB sine busser til ut på 1980/90 – tallet.
De første fraktmerka fra NSB synes å ha en noe enkel design. Brofos noterer de første utgavene med verdier fra 5 øre til 500 øre, ulike farger papir, ulike typer perforering og med litt variasjon i design.

Fra århundreskiftet og utover hele 1900 får fraktmerka fra NSB en mer standardisert design med NSB sin logos godt synlig på toppen av merket. Brofos katalogiserer flere utgaver fra 1899 og utover med ulike verdier, perforeringer, mindre endringer i design og farge som skille de ulike utgavene, og mot slutten av perioden får vi også inn ulike typer papir. Pålydende som går fra 1 øre til 10.000 øre, sier vel noe om inflasjonsrater og takstendringer utover åra.

Etter en periode finner du kanskje behov for mer informasjon enn Brofos noterer, og da er tida inne for å søke andre kilder.

Fra min egen samling viser jeg noen ark med fraktmerker fra NSB.

Illustrasjon 1 er en avbildning av «The New Brofos Catalogue og Railway and
Steamship Carrier Stamps of Norway». Du finner neppe denne katalogen i en bokhandel, men biblioteket til Oslo Filatelistklubb kan sikkert hjelpe deg.

Illustrasjon 2 viser et ark med fraktmerker fra 1914. Vi ser her NSB sin logos på toppen av merket og «Norges Statsbaner» på bunnen av merket. Disse merka kommer fram mot 1930 ut i flere utgaver med ulike valører, farger og perforeringer.

Illustrasjon 3 viser fraktmerka i ny design, men fortatt med NSB sin logos oppe på merket. Det nye er nå at «Norges Statsbaner» står øverst på merket. Fra rundt 1930 og fram mot 1980 blir det gitt ut flere utgaver med noen mindre endringer i design.

Illustrasjon 4 viser fraktmerket slik det har blitt rundet 1980 med mindre justeringer i design og farger.   

Illustrasjon 5 og illustrasjon 6 viser et NSB fraktmerker brukt på buss. Bussen er alternativet på strekninger uten jernbane og allerede fra rett etter krigen finner vi fraktmerker brukt for buss. I min samling har jeg noen gule merker med overtrykk «BIL», men ellers med samme design som fraktmerka brukt på tog.
Fra 1960 – tallet får fraktmerka for bil mer en design som vi kjenner fra personbilletter, men teksten «FRANKERINGSMERKE» på toppen forteller at dette er et fraktmerke.


[email protected]

Illustrasjoner 1 – 6 ( trykk på illustrasjonen for å få forstørrelse)