Av Arne Rønning

Ole Georg Nordli og Per Christian Stubban

Det var med stor sorg vi mottok melding om at Ole Georg Nordli har gått bort. Han forlot oss så alt for tidlig. Ole Georg var født 9. mars 1962. Han døde 17. april og rakk akkurat å runde 60 år. Ole Georg vokste opp på Byåsen i Trondheim og flyttet etter hvert til Hallset hvor han bodde hele sitt voksne liv. Ole Georg tok utdannelse ved Trondheim Økonomiske Høgskole og Trondheim Ingeniør Høgskole innen økonomi og IT. Han arbeidet etter endt utdannelse først i et firma som utviklet abonnementssystemer til norske kraftselskap og var med på veksten i dette. Han drev både med support, kursvirksomhet og hadde ulike roller innen økonomi og regnskap. De senere årene har han arbeidet i ulike regnskapskontorer.

Ole Georg ble tatt opp i Trondhjems Yngre Filatelistklubb 24.03.1977. Han kom tidlig inn i styret. Han satt sammenhengende i styret i TYF fra 1978 til 1985 som kasserer og en periode som nestformann. Han var med i TYF sin storhetstid på 1980-tallet og var en som var villig til å ta ansvar og samtidig hadde stor tillit i klubben. Han hadde også ansvar for både salg og økonomi ved de nasjonale ungdomsutstillingene TYFEX 85 og TYFEX 90 og den nordiske ungdomsutstillingen NORDJUNEX 95.

Ole Georg ble tatt opp som med medlem i Nordenfjeldske Filatelistforening 01.07.1980. Han har vært tilstede på til sammen på 717 møter. I NFF har han hatt tillitsverv siden 1986 og har bl.a. vært ungdomsleder for TYF, revisor, bytteleder, medlem av Nidarø 78 fondet, ansvar for klubbsamlingen og web-redaktør. Han var varamann til styret fra 2004 til 2007, sekretær 2008 til 2011 og nestleder 2012 til sin bortgang. Ole Georg var som person en kunne stole på og som i sitt virke i foreningen også gav klart uttrykk for hva han mente var riktig for foreningen.

Ole Georg var en ekte frimerkesamler og hadde stor kunnskap. Hans interesser var stort sett norsk filateli, med sterk vekt på trøndersk posthistorie og stempler. Han fikk etter hvert interesse for postkort, noe som førte til at NFF fikk egen postkortgruppe som han ledet fra opprettelsen til sin bortgang. Han inspirerte mange med sine innlegg om postkort. Han tok initiativet til å lage et register over postkort hvor både motiv og utgiver var viktig informasjon å få registret. Man kan si at han bidro sterkt til at postkortsamling er blitt en viktig del av NFF.

Også i NFF var han i utstillingskomiteer hvor han har ansvar for salgsprodukter både i 2006, 2015 og 2021.

Ole Georg har også vært styremedlem i Norges Frimerkeungdom. I Norsk Filatelistforbund fungerte han som web-redaktør i årene 2013 til 2019. Han var vara til NF styre fra 2015 til 2017 og styremedlem fra 2017 til 2019. Ole Georg ble tildelt Sølvløven for sin innsats i NF.

Ole Georg har lagt ned en enorm innsats for norsk filateli. Han brukte mye av sin fritid på hobbyen både lokalt og nasjonalt, og han fikk mange venner over hele landet. Han har også vært en pådriver for den årlige samlerdagen i Trondheim og det regionale samarbeidet i Trøndelag og med klubben i Østersund.  Han var en bauta innen hobbyen vår og har satt spor etter seg.

Selv om helsen var sviktende de siste årene så var Ole Georg allikevel med på det meste. Mange har kjent ham fra han kom som 15 åring til TYF og har hatt et tett vennskap med Ole Georg fra den gang fram til hans bortgang. Når hans stol nå stå står tom, vil han bli savnet i det miljøet som jeg vet Ole Georg satte enorm stor pris på. Takk for innsatsen og ikke minst vennskapet i alle disse årene.