Av Arve Hoel

Postkort har blitt en del av filatelien i den forstand at mange som samler frimerker, samler også postkort. Vi ser også at postkort har blitt godkjent som utstillingsklasse, og på utstillinger ser vi mange ulike måter å samle postkort på.

Det er sikkert mange teorier om hvorfor postkort har blitt så populært som samleområde, men kanskje svaret er så diffust som at kombinasjonen av motiv på den ene siden og stempel på den andre siden appellere til oss samlere? Eller er det kanskje slik at gjennom postkortet så nærer vi både samlerinteressen vår og interessen for lokal kunnskap og historie?
Du finner kanskje det riktige svaret om du gransker hvorfor du selv samler både frimerker og postkort. 

Jeg samler også postkort, og noen ganger er det begge sidene av kortet som appellerer til meg. Men hva da når du finner både stempelet og postkortmotivet på det samme objektet?
Min samling med norsk feltpost viser flere gode eksempler på kort hvor begge sidene sloss om å bli vist fram.

Øivind Rojahn Karlsen har forfattet boka «Norsk Feltpost – i vid forstand», gitt ut av Krigs – og Feltpostforeningen i 2017. Denne boka er mitt utgangspunkt for min samling med stempler og postkort med norsk feltpost.
(I parentes bemerket er boka til Karlsen et «must» for alle som er interessert i temaet norsk feltpost).

Jeg forsøker å samle sammen både stempler og postkort fra alle faste eller regelmessige feltpoststeder. Karlsen lister opp i overkant av 30 forskjellige faste feltpoststeder, og med alle de ulike stempeltypene blir det et betydelig antall variasjoner.

Feltpostkontor nr. 1 – Gardermoen har vært ekserserplass helt siden 1740 og har hatt stempel siden 1867. Her finner du et stort materiale og det er ingen problem å finne både stempel og postkort. Noen ganger blir det allikevel «slosskamp» mellom motiv og stempel om hva som skal vises fram. Postkortet fra Gardermoen som jeg legger ved som illustrasjon, er stemplet «Feltpostkontoret Gardermoen» i 1910 og har ei motivside som viser soldater med morgenvask. Her er både postkortmotivet og stempelet gode tilskudd til samlingen min.

Det andre eksempelet er feltpostkontor nr.2 – Helgelandsmoen som har poststempel fra rundt 1890. Her viser jeg et kort med stempel fra 1954 med et kortmotiv som viser noen av bygningene. Her er det også begge sidene som jeg vil samle på.
Kortet er slitt og brettet i overkant, så kvalitetsmessig er dette et objekt jeg skifter ut når noe bedre dukker opp.

Det tredje eksempelet jeg viser, er feltpostkontro nr. 13 – Setnesmoen som er fra mitt eget heimefylke.
Poststempelet er kjent brukt fra tidlig på 1900. Brevkortet som her er stemplet i 1915, viser «Udsigt fra Setnesmoen, Romsdalen og Vengetinderne». Et kort hvor begge sidene er samlebare for meg.

I ei samling med feltpoststempler og postkort med motiv fra garnisonen, slik jeg legger opp til,  slipper du som regle denne konflikten mellom stempel og postkortmotiv da det er mye å velge blant på markedet.

Karlsens bok registrer både faste og midlertidige militære poststeder, så vel innenlands som utenlands. Så her skulle være nok å gripe tak i for den som synes denne måten å samle på er interessant og spennende.

Selv har jeg størst interesse av ikke-militære feltpoststeder. Dette kan være feltpostkontor som har vært drevet i fiskeritiden eller under en anleggsperiode. Dette kommer jeg tilbake til neste gang.

[email protected]