Faste eller regelmessige ikke militære feltpoststeder

Av Arve Hoel

Øivind Rojahn Karlsens bok «Norsk feltpost – i vid forstand» er et «must» for den som vil fordype seg i temaet feltpost. Herved er boka varmt anbefalt.

Feltpost omfatter post knytt til militær aktivitet i innland og utland, og dersom du går utenfor norsk feltpost så vil du finne en mengde materiale som du kan fordyp deg i. Bare tenk på tysk feltpost i Norge under andre verdenskrig hvor 350.000 tyske soldater og en stor tysk administrasjon har etterlat seg mange tusen postale spor.

Men her vil jeg bruke noen ord på de norske faste eller regelmessige ikke-militær feltpoststedene. Rojahn Karlsen har et eget kapittel om slike feltpoststeder i boka si. Det er poståpneri av midlertidig karakter i forbindelse med industriutbygging, utbygging av vannkraft, framvekst av ny bosetting eller tettsteder som befolkes i fiskeritida.
Historia om feltpostkontoret er med andre ord nært knytt til historia om småsamfunn som vokser fram og kanskje utvikler seg til et storsamfunn (for å bruke et begrep fra sosiologien) eller om et samfunn som blomstrer i en kort, men hektisk periode.   

De faste eller regelmessige ikke-militære feltpostkontorene finner du spredd over hele landet.
Noen er lett å identifisere da de er benevnt med «Feltpostkontor nr…….», andre har bare et stedsnavn i stempelet. Men det gjelder her som ellers i vår hobby, at du lærer det som er nødvendig når du samler et område (litteratur er alltid nødvendig for en samler, og vi samler også på kunnskap og ikke bare på frimerker, stempler, brev og postkort).

To brev fra min egen samling kan være eksempel:

Høyanger (Sogn og Fjordane) var ei veiløs bygd med rundt 120 mennesker i 1910. Industriutbygging med kraftstasjon og aluminiumsverk ble godkjent av Stortinget rundt 1915, og ganske snart var flere hunder mennesker i gang med å bygge rørgater, kraftstasjon og aluminiumfabrikk. Behovet for posttjenester ble derfor nødvendig, og et feltpostkontor ble opprettet før fast poståpneri ble etablert.
Det første stempelet er lett å identifisere da det er benevnt «Feltpostkontor nr. 18».
Fra 1922 til 1931 hadde feltpostkontoret også stempelet «Høyanger», men dette vet naturligvis feltpostsamlerne (for vi har jo Rojahn Karlsens bok). Fra 1931 ble feltpostkontoret gjort om til fast poståpneri.   

Ski feltpostkontor (Akershus) ble opprettet i 1919 og omgjort til fast postkontor i 1920. Jernbanestasjonen i Ski ble åpnet i 1879 og det førte til at stasjonsbyen Ski vokste fram som et sentrum i regionen. Etter en kort periode som feltpostkontor fra 1919 til 1920 ble det opprettet fast postkontor i august 1920. Her er historia til posttjenesten nært knytt til historia om framveksten av Ski.

Feltpost handler om posthistorie, men også om historia til nye samfunn som vokser fram.

Kombinerer du dette med postkort, så sitter du med mye kunnskap om lokslhistorie.


[email protected]