NORDENFJELDSKE FILATELISTFORENING

STIFTET 21.11.1921 –  MEDLEM AV NORSK FILATELISTFORBUND

100 ÅR

Det hele startet 21. november 1921, da ni frimerkeinteresserte herrer var samlet på Hotel Phoenix i Trondhjem for å stifte en frimerkeforening. Navnet ble Nordenfjeldske firmerkeforening, som allerede året etter ble endret til Nordenfjeldske Filatelistforening. Formålsparagrafen var å “fremme filatelistiske interesser, forøkelse av medlemmenes samlinger og bekjempelse av falsifikater og filatelistiske svindelprodukter”. Det samme gjelder fremdeles – 100 år senere.

Allerede ved starten var det byttevirksomhet, kåserier og auksjoner som var møteprogram. Men det sosiale var også viktig – da unnet man seg både middag og dram – som visstnok skal ha strukket seg langt ut i de små timer. Det ble en tradisjon med en bedre gåsemiddag på bursdagsmøtene, og da kledde man seg gjerne i kjole og hvitt for å feire foreningens bursdag kun noen dager etter Mortensmesse. Denne tradisjonen holdt man på i mange år, og ved 50-års jubiléet i 1971 var det Gaas Philatelique som var hovedretten.

Man kom også tidlig i gang med sommermøter, og i 1933 ble den første skotthyllkonkurransen arrangert. Dette har blitt en årlig tradisjon i Trondheimsklubben, og den holder vi fortsatt på.

I 1923 ble foreningen tatt opp som medlem i Nordisk Filatelistforbund og i 1927 ble Trondhjems Yngre Filatelistklubb stiftet.

I 1931 ble Norsk Filatelistforbund stiftet, og NFF var aktiv i dannelsen av det norske forbundet. John Brækstad som var NFF sin representant på landsmøtet i Stavanger, ble valgt inn som medlem av forbundsstyret, og satt som styremedlem i mange år.

I 1954 gikk NFF ut av forbundet, hvor dissensen gikk blant annet på kontingent til forbundets tidsskrift, samt ordning med hoved- og støttemedlemmer. Heldigvis tok foreningen til fornuften og meldte seg inn i forbundet i 1969. Det var på samme tid at Tore Gjelsvik ble valgt inn i forbundsstyret, og han satt som president fra 1973 til 1981.  I 1997 ble Trygve Karlsen valgt inn i forbundsstyret, først 2 år som visepresident, deretter 4 år som president.

Da foreningen feiret sitt 10 års jubileum, ble den første frimerkeutstillingen i Trondheim arrangert. Propagandautstillingen – hvor både medlemmer av NFF og juniorforeningen deltok – ble en suksess. Dette var starten på en lang tradisjon med utstillinger – både regionale, nasjonale og nordiske utstillinger i Trondheim.

Frimerkesamling er ganske mannsdominert, og det var først i 1949 at NFF fikk sitt første kvinnelige medlem. Det ble gjort noen forsøk allerede i 30-årene på å rekruttere kvinner til hobbyen. Det ble arrangert en liten utstilling med tema “kvinner på frimerker”, men det ble ingen suksess. Kanskje var det foredraget “Har kvinners emansipasjon skadelig innflytelse på samfunnet?” som skremte kvinnene vekk fra flere enn det ene møtet. Men altså i 1949 ble Esther Brattvik tatt opp som medlem. Det var nok både murring og åpen motstand da denne kjønnsbarrieren ble brutt. Men holdningen snudde snart. NFF fikk flere kvinner som medlem, og noen av disse har også vært foreningens leder (Elin A. Amundsen, formann 1994–99, Brit Gullvåg, leder 2008-15.)

Foreningen har et eget medlemsblad – NFF-Varianten – som nå er inne i sin 45. årgang (redaktør Trygve Karlsen 1979 – til nå).  Men allerede i 1928 var det forsøk med to aviser som utkom på møtene. Det kom 8 nummer av hver avis, før de sovnet stille inn. Under krigen kom det et par nummer av NFF-Avisen, som ble håndskrevet direkte i en protokoll.  Så ble det ikke noe blad før i 1977, da NFF-Posten så dagens lys. I 1978 skiftet bladet navn til det vi har i dag.

NFF har i mange år hatt god kontakt med naboklubbene våre. Samarbeidet med Östersund Filateli- och Vykortförening må nevnes spesielt. Siden 1979 har det vært arrangert et årlig treff – som oftest på våren. 

I år feirer altså Nordenfjeldske Filatelistforening 100 års jubileum. Det jobbes med en egen jubileumsbok som skal utkomme til 100-årsmarkeringen av foreningen den 21. november 2021.