Av Henning Jarle Mathiassen

Vi er faktisk allerede inne i frimerkehøsten – klubber har publisert møtekalendre og Frimerkeutstillingen i Arendal er bare en måned unna. Og så kommer frimerkets dag.

Det er faktisk mye liv i mange klubber, og om du ser under «Hva skjer» på denne nettsiden, så ser du at det legges ut klubbauksjoner (også til glede for de som ikke er klubbmedlemmer). Jeg håper at flere klubber se denne muligheten til å ta inn penger til sine medlemmer og til klubbkassene).

Og det er gledelig at norske utstillere på utstillinger i og utenfor Norge gjør det skarpt for tiden – det er høy kvalitet på det som vises!

Men det er også noe malurt i begeret…..

Det har i årevis blitt klaget over at det ikke kommer særlig mange nye medlemmer i klubbene. Og like lenge har man lurt på hva som må gjøres for å snu trenden. Jeg vil tro at gjennomsnittsalderen i klubbene fortsatt stiger med ett år – hvert år. Noen hederlige unntak finnes – dvs at det blir meldt inn nye medlemmer som befinner seg i alderen 40-50-60 år. Dessverre påvirkes medlemsantallet av frafall på grunn av dødsfall. Og av at helsa til flere medlemmer ikke er den beste.

Hva er kuren for dette? Jeg vil ikke hardnakket påstå at ungdommene er en tapt sak mht rekruttering, men jeg må innrømme at når de nye generasjonene ikke engang vet hva et frimerke er – så er vi i en bratt motbakke. Og selv om noen foreldre og besteforeldre med interesse for frimerker prøver å få barna på banen, så blir kampen om oppmerksomhet tapt på mobilen og nettbrettet.

Det blir sagt at Norsk Filatelistforbund må engasjere seg mer i sosiale medier og få gjort nettsiden mer attraktiv. I en ideell verden er dette riktige påstander – og NF vil selvsagt ikke slutte å utvikle dette produktet. Slik nettsida fremstår i dag – så er den rettet mot «modne» samlere og er en informasjonskanal. Men skal man treffe de yngre – så er en nettside bare en del av en bred satsing. Her er det også tale om kampanjer, deltakelse på ulike treff, reklameartikler, stands, foredrag i ulike fora, gode kontakter med media osv. Og det er viktig at NF ser på alle sosiale medier i sammenheng. Vi er allerede ute på Facebook og Youtube, men det krever jo også at det finnes ildsjeler som kan utvikle de sosiale medier på en slik måte at vi synes ute og at samleriet blir morsomt igjen!

Gjennom kontakt med handlere vet vi at det finnes flere tusen potensielle medlemmer der ute  – som regelmessig kjøper frimerker, brev og postkort til sine samlinger. Vi har reklamert for NF for eksempel gjennom GI BUD, men tror ikke responsen har vært stor i forhold til kundemassen her.

Hva er det som skaper interesse for et evt medlemskap? Jo, det er hva det enkelte medlem får igjen for kontingenten. Vi har et blad som appellerer til mange og som gjør at klubbmedlemmene fortsetter i klubbene. Vi har sosiale medier som skaper kontakt og informasjon. Vi har en Frimerkeskole – for viderekomne. Og i tillegg kommer klubbenes egne aktiviteter. Vi må bli flinkere til å synliggjøre fordelene og også gi bedre tilbud til dem som kun foretrekker å kose seg med hobbyen sin hjemme i sofaen. Og så kan vi leve i håpet om vi kan se dem på klubbmøter en gang i fremtiden.

Så da får jeg bare si – som en kjent youtube-vert pleier å avslutte sine videoer med:

Vel, det var bare en tanke..

Dere får ha en fin dag videre