Trygve ble født13. april 1940 på Kolvereid. Nordre del av Trøndelag, og noe i Nord-Norge  var hans oppvekst. Namsos under krigen og senere Fosslandsosen. Her fikk han interessen for frimerker, ved at han besøkte poståpnersken på det lokale postkontor, fikk være med både på sortering og stemple post. Videregående skole ble gjennomført i Mosjøen. Han studerte ved elektroteknisk avdeling ved NTH med vekt på sterkstrøm, og NTH ble også hans arbeidsplass i alle år. Hans posisjoner ved NTH var mange, fakultetsdirektør for elektronikk og telekommunikasjon 1996-2001, og for 2001-2004 seniorrådgiver for informasjonsteknikk, matematikk og elektronikk. Andre ting var at han var medlem/leder av likestillingsutvalget ved NTH. I perioden 1987-1993 medlem av Societè Europèenne pour la Formation Ingenieurs (SEFI).

Trygve var på sitt første møte i Nordenfjeldske filatelistforening 18. januar 1962. Det var et lykkelig møte, 14 dager senere var han medlem i foreningen. Det ble etter hvert 995 møter på Trygve, det siste 11. mai i år. Riktignok var han liten av vekst, men han ble en stor mann i foreningen, og etter hvert også i Norsk Filatelistforbund. Kjennemerke for Trygve var at han alltid satte foreningen først. Det ble etter hvert en enorm kunnskap, som han bare øste ut til glede for mange andre filatelister. Etter et års medlemskap kom han inn i styret i Nordenfjeldske, som kasserer. Det er nok ikke mange som har tatt sykkelen fatt, i den hensikt å inndrive kontingent. Han holdt seg nesten sammenhengende i forskjellige roller i styret frem til 1992. I 1971 overtok Trygve som nestformann i foreningen. Det varte kun i 2 år, da ble han formann de neste 2 år. Foreningen har eget tidsskrift, Varianten, som første gang kom ut i 1977. Trygve overtok som redaktør fra nr 1-1979, og var redaktør i 44 år, helt frem til han gikk bort. Foreningen har mange støttemedlemmer, mye takket være Varianten som dekket mye av filatelistisk historie og postkort fra Trøndelag.

Trygve har foruten ovennevnte også vært utvalgsleder, ansvar for Norgessamlingen og ikke minst Nidarø 78 fondet, scanning av alle auksjonsobjekter (ca 2500 pr år), stempelkatalogen. Han har også vært medlem av de fleste utstillingskomiteene fra 1971 til 2015, og hatt stor hovedvekt på utstillingskatalogene. Foreningens stjerneorden utnevnte Trygve til ridder ved 50 års jubileet i 1971, kommandør i 1976 og storkors i 1981. Han ble utnevnt til æresmedlem i foreningen i 2006.

Trygve gjorde også en stor innsats for forbundet. Han var visepresident i perioden 1997-1999, og president i 2 perioder 1999-2003. Han var redaktør for filatelistisk årbok i perioden 1992-2017, det ble vel 25 utgaver. For sitt arbeide i og for forbundet ble han tildelt sølvløven i 2001, fikk Norsk filatelistforbunds hederstegn i 2013, og i 2017 ble han tildelt forgylt sølvløve.

Trygve var også medlem av Oslo Filatelistklubb i 20 år, Krigspostforeningen fra 2017, Posthistorisk selskap. Han opprettholdt en tett kontakt med øvrige midt-norske klubber, han var støttemedlem i Namsos frimerkeklubb, æresmedlem Steinkjer frimerkeklubb og støttemedlem Stjørdal frimerkeklubb. Og han deltok på mange samlinger sammen med Östersund filateli- och vykortförening.

Trygve var både ved artikler (ca 40) og egen samling opptatt av sine røtter i Namdalen. Hans flotte posthistoriesamling Ytre Namdalen vant mesterklassen under den nasjonale utstillingen i 2015. Det hører med til samme historie at i andre enden av skalaen, var hans en rammers samling «mine første førstedagsbrev». Den oppnådde 36 poeng, men det viser bredden av å samle, og tørre å vise det frem, stimulere utstillere og rekruttere nye medlemmer.

PCS/BG