Tore Gjelsvik ble født 25. april 1931 i Minde ved Bergen. Etter artium og 1 år i Forsvaret kom han til Trondheim/NTH høsten 1950 bare 19 år gammel for å studere på linjen teknisk fysikk, hvor kun 12 studenter ble tatt opp.

Sivilingeniør 1954, industriforsker 1955-59, blant annet ved ASEA i Västerås i Sverige, hvor han også ble medlem av Västerås filatelistförening. Gift med Magni Moksnes 1. september 1956.

I 1959 ble han ansatt ved Norsk byggforskningsinstitutt som ble hans arbeidsplass frem til pensjonsalder (1995). Her ble han etter hvert en kapasitet på glass. Han utga et stort antall vitenskapelige publikasjoner. Både egne og sammen med kolleger. Avsluttet med håndboken «Glass i norske vinduer år 2000» på eget forlag.

Tore ble medlem i Nordenfjeldske Filatelistforening 18. januar 1951, og hadde med det 70 års medlemskap. Allerede etter 2 år ble han sekretær i foreningen, en lang karriere i styre og stell innen filatelien hadde begynt. Han hadde de fleste verv i foreningen, frem til han avsluttet den aktive delen i styret i 2009, han var både leder og nestleder av foreningen i flere perioder. I løpet av hans medlemskap var han på totalt 875 møter i foreningen.

Ansvar for utstillinger hadde han flere ganger hvor foreningen sto som arrangør, blant annet Nidarø 78, hvor det etter denne utstillingen ble opprettet et fast Nidarø 78 fond, som har vært til stor glede for medlemmene i foreningen, og er det fremdeles.

Hans aktive samling og utstillinger hvor han har vist sine samlinger er utallige. Han mottok utrolig mange utmerkelser, og dette sammen med hans forfatterskap resulterte også i at han utga egen bok som sin personlige Palmares. Hans samlinger representerte mange klasser ved utstillinger, og mye tid må ha vært brukt på så mange og så omfattende samlinger.

Tore ble utnevnt som æresmedlem i foreningen i 1991, og han var æresmedlem i flere andre klubber. Foreningen har også hatt en orden, «Stjerneordenen», hvor han gikk gradene helt til topps.

I 1973 ble han valgt inn i forbundsstyret, hvor han ble leder i 1973 og 8 år fremover. En av de største oppgavene var ansvaret for den store utstillingen Norwex 80, som ble en suksess, og hvor klubber landet rundt den dag i dag nyter godt av det overskudd denne utstillingen skapte.

En viktig del av utstillinger er juryen og dennes vurdering. Hans Palmares viser hvilke utstillinger han deltok i og de utmerkelser han fikk. Men det var ikke bare som utstiller han deltok. Som juryleder og jurydeltager var han med på å vurdere og gi råd til utstillere. Det var ikke bare i Norge han opererte, mange var de land han viste sine samlinger i. Og han hadde også oppgave som kommisjonær for utstillere ved utstillinger i flere land.

Tore har også drevet et utrettelig forfatterarbeid for filatelien. Det resulterte i 8 bøker og to hefter. Og mange er de som har lest disse. Hans enorme innsats for filatelien har betydd mye for mange, når han uttalte seg om noe var det verdt å lytte. Norsk filateli har mye å takke Tore for.