Av Arve Hoel

Først litt historie
Etter 2.verdenskrig var Berlin delt i fire deler – en sovjetiske, en fransk, en engelsk og en amerikansk del. Fordi Berlin låg i den sovjetiske sonen hadde de allierte avtalt med Sovjet hvilke veier, jernbane og luftkorridorer som kunne benyttes for å komme til Berlin.
Den gamle tyske mark var uten verdi, og det ble derfor bestemt å innføre en ny tysk mark og knytte Berlin til det nye valutasystemet. Sovjet var helt imot at Berlin skulle knyttes opp mot den nye marken, og Sovjet innførte derfor straffetiltak mot Berlin for å tvinge vestmaktene på retrett i denne valutapolitikken. Fra juni 1948 stengte Sovjet alle veier og jernbaner inn til Berlin og Berlins 2.5millioner innbyggere var dermed isolert med matreserver og kull for litt over en måned. Vestmaktene svarte med en gigantisk luftbro om varte fram til blokaden ble opphevet i mai 1949. Luftbroen ble en operasjon som involverte mer enn 60.000 militære og sivile hvor alt som trengtes til Berlins innbyggere ble fraktet luftveien. Dette ble en gigantisk luftbro hvor det  hvert tredje minutt døgnet rundt landet et fly i Berlin i de månedene operasjonen varte.

Så var det filatelien
I min samling «Luftbroen til Berlin» har jeg flere postale sendinger fra perioden. Alle postforsendelsene til og fra Berlin ble stemplet «LUFTBRÜCKE BERLIN» slik du ser på det konvolutten som er avbildet.


1988 markerer 40 år etter hendelsen, og det ble utgitt en rekke frimerkeutgaver og særstempler som du også ser eksempel på her.

Hvorfor er da dette interessant?
Som samlere møter vi både geografi, kultur og historie på frimerkeutgavene vi samler på.
Frimerkesamleriet stimulerer flere sider av oss som menneske, og jeg synes det beriker samlingen å se frimerkene i en sammenheng, å forstå bakgrunnen for at de ble gitt ut.
Når det gjelder Luftbroen til Berlin, så havner vi rett inn i den kalde krigen med alle truslene og de «varmere» situasjonene som den førte med seg.

[email protected]