Hvorfor Tsjekkoslovakia?

Denne gangen skal det primært handle om frimerker og i mindre grad om landet som nå er delt i Tsjekkia, den tsjekkiske republikk, og Slovakia. Aller først likevel litt om landet Tsjekkoslovakia:

Landet, republikken, Tsjekkoslovakia ble proklamert 28 oktober 1918 rett før første verdenskrig tok slutt 11 november samme år. Områdene som inngikk var tidligere del av Østerrike-Ungarn; Slovakia, Moravia (Mähren), Böhmen samt noen mindre områder som Sudetenland og Karpatisk-Ukraina. Landet blomstret i mellomkrigstiden med aktivt næringsliv, industri og kultur. Dette ble det en brå slutt på i 1938 da Tyskland «fikk» Sudetenland og senere okkuperte og etablerte Böhmen-Mähren. Etter andre verdenskrig var det noen få gode og optimistiske år til kommunistkuppet i 1948. Praha-våren i 1968 og Alexander Dubcek er det mange som husker, enda et håp som brast. Vaclav Havel, Fløyelsrevolusjonen og manifestet Charta77 husker vel noen også. Tsjekkoslovakia ble delt i Tsjekkia og Slovakia få år etter at «Muren» falt.

For de som kun har vært i Praha og gått i kø over Karlsbroen anbefales sterkt å besøke andre deler av landet; Brno med spennende mellomkrigsarkitektur, Ceske Budejovice hvor Budweiser kommer fra – og da snakker jeg om det ekte ølet, ikke den amerikanske vasne kopien, «Bud». Tog går på kryss og tvers, prøv det, opplev og utforsk spennende store og små steder. Maten er ikke helt i det kulinariske toppsjiktet, men vin er spennende. Ølet skal selvsagt ikke glemmes. Ta gjerne kontakt om noen ønsker mere info/tips.

Frimerkene

Det startet med at jeg via min bror Øyvinds venn Olav meldte meg inn i CCCC, eller 4C og fullt ut Cover Collectors Circuit Club. Da aldersgrensen var 16 år brukte jeg min brors navn som ble tolket som Qyund Klemetoen. Etter kort tid var det lille jeg hadde av norske dubletter og mere til, byttet i spennende merker fra andre land. Ståltrykkmerkene fra sekstitallets CSSR gjorde inntrykk som la grunnlaget for et livslangt kjærlighetsforhold. For oss som ikke har seks- eller sjusifrede beløp på lur var og tildels er Østeuropa attraktive områder selv om sperreverdiene ikke var helt greie. Uten forkleinelse for de som samler andre østblokkland synes jeg at min favoritt holder en noe høyere standard. Med få unntak er det mulig å få en komplett samling uten å bli bankerott. Tsjekkoslovakia eksisterte i rundt 70 år, litt om hvert av 10-årene:

 20-åra inklusive 1918-19: Med tre unntak er alle utgavene bruksfrimerker i vid forstand. Alle er filatelistisk interessante som omtales i kapittelet under. Unntakene er velgjørenhetsutgaven for Røde Kors, republikkens 10-årsjubileum og hertug Wenzel. Det er noen få «kanoner», men det aller meste er lett å få tak i til en overkommelig pris.  30-åra: Dette tiåret har selvsagt bruksmerker, men det aller meste er jubiléer og markeringer. Noen få blokker og flere utgaver med sidefelt. Pene og interessante merker til stort sett en overkommelig pris. En artig utgave er luftpostmerkene fra 1930.  40-åra: De første fem åra er Böhmen & Mähren, et eget samleområde. De siste fem fortsetter i sporet fra tredvetallet, men etter kommunistkuppet i 1948 blir det noen innslag med bl.a. Lenin og Stalin. Igjen er det meste lett å få komplett.
 50-åra: Innslaget av propagandautgaver er stort, men nå er de første pene ståltrykksmerkene også kommet. Et spennende tiår.  60-åra: Mindre propagandautgaver og mange vakre serier, bl.a. «natur» og kunst. Vel verdt å se nærmere på.  70-åra: Fortsetter «trenden» fra 60-åra, også vel verdt å se på.  80-åra inklusive republikkens siste år fram til utgangen av 1992: Samme trend, men litt andre uttrykk formmessig.

Oppsummert; Flotte, vakre og interessante frimerker som i tillegg forteller mye om landet. Vel verdt å hygge seg med. Det er mange gode startsamlinger å få tak i.

Filatelien

Ifølge en av våre tidligere og store presidenter, Paul H. Jensen, er tsjekkerne blant de mest frimerkesamlende og -studerende i verden. Hradcanyutgaven, altså slottet i Praha, er og har vært den som har vært mest i fokus filatelistisk sett. Flere av de andre tidligste utgavene gir også stor filatelistisk glede. Filatelien får dere mere om i min neste kronikk.