Av Karl-Erik L. Olsen

Jeg setter et spørsmålstegn etter overskriften, men ifølge flere kjente polareksperter er det en klar formening at dette er det første kjente brevet som er sendt fra øygruppen. Det var fra den vitenskapelige polarekspedisjonen til svensken Otto Torell sommeren 1858, for øvrig hans første polarekspedisjon, at en av hans to medkompanjonger, Adolf E. Nordenskiøld sendte dette brevet til sin mor i Finland.

Det var nokså vanlig på denne tiden at ekspedisjoner til Arktis gjerne startet i Tromsø, Hammerfest eller Vardø. Her ble skipene proviantert, men ikke minst ble isloser/kjentmenn og annet kyndig mannskap som var vant å ferdes i områdene rundt Svalbard hyret. Denne ekspedisjonen startet fra Hammefest 3. juni 1858 med skuten «Fritjof».

Ekspedisjonen ankom Hornsund på Svalbard i midten av juni, og fortsatt til Bellsund og flere andre steder på øygruppen. Gjennom sommeren ble det gjort en rekke geografiske, geologiske, zoologiske og botaniske vitenskapelige forsøk og innhenting av prøver.

Det var Torell som var ekspedisjonens leder, og han hadde to medkompanjonger, nemlig ovennevnte Adolf E. Nordenskiøld, som var født i Finland og August Quennerstedt, som var født i Sverige. Otto Torell var en banebrytende geolog, zoolog og polarfarer, og ledet blant annet den første svenske polarekspedisjonen. Nordenskiøld var en finlandssvensk friherre, geolog, mineralog, polfarer og oppdagelsesreisende. Han ledet en rekke forskningsreiser til Svalbard i tiden fra 1858 til 1873. Han er nok mest kjent for reisen han gjorde med skipet «Vega» fra 1878 til 1880, da han fant nordøstpassasjen. August Quennerstedt var svensk professor, zoolog, tegner og Karl XII-forsker. Han ble spesielt rekruttert av Torell som en lovende zoolog, men ikke minst som tegner. Med basis i materialet fra denne turen disputerte han i 1862 under Otto Torell med avhandlingen «Några anteckningar om Spetsbergens dãggdjur och fåglar».

Det ovennevnte brevet ble levert i Bellsund til en norsk fangstbåt som tok det med til ekspedisjonens agent i Tromsø, det kjente handelshuset Andr. Aagaard. På baksiden av brevet ser vi det ovale stemplet til firmaet og en påtegnet datering, 27/7-58. Fra Aagaard er brevet postet  og forhåndsbetalt (Franco) på Tromsø postkontor og der datostemplet 3/8-58. Det er samme dag viderebefordret sørover med «Prinds Carl» i rute nr. 21 dette året.

Som det fremgår av datostempler på baksiden er brevet ankommet Det Danske Postkontor i Hamburg 15/8, hvorfra det er videresendt samme dag til postkontoret i Hamburg for transittforsendelse til Åbo i Finland. Av firkantstemplet på forsiden, stemplet i Åbo, fremgår at det ankom dit 23/8, og ble så videresendt til Nordenskiølds mor på gården «Frugård» i Borga.

 Et interessant brev, men om dette virkelig er det første brevet fra Svalbard er vel vanskelig å kunne si med sikkerhet. Det kunne være fint å høre om andre har synspunkter på det.