Av Henning Jarle Mathiassen

Norge og resten av verden ble truffet av en pandemi vi ikke hadde hatt maken til siden Spanskesyken rundt 1920. Og vi var ikke helt forberedt på dette. Vi ble pålagt vidtrekkende restriksjoner og arbeidsplasser forsvant. Hold avstand – var parolen. Vask hendene. Hold deg hjemme og ikke forvent besøk av familie eller venner. Og noe som sved skikkelig for oss sosiale frimerkesamlere: Avlys klubbmøter, avlys utstillinger, avlys samlermarkeder, avlys auksjoner (som ikke kan kjøres på nettet).

Jeg tenkte kjekt at vi frimerkesamlere hadde vært i krigen før (ja det var vi jo i 1940-45) og da blomstret frimerkesamleriet som aldri før. Men den krigen inneholdt ikke den sosiale nedstengingen vi har hatt de siste månedene. Og nå kunne vi virkelig sette oss ned å få orden på frimerkesamlingene. For mitt eget vedkommende gikk dette bra et par uker, men så meldte savnet seg – filatelien og frimerkesamleri har et sosialt aspekt som vi nå hadde mistet. Slik det ser ut nå – er vårsesongen i realiteten over og vi begynner så smått å forberede oss til høstsesongen. Jeg krysser fingrene og håper at vi kan møtes igjen om noen måneder.

Jeg har tenkt mye på at vi frimerkesamlere er i risikosonen for å bli smittet – og det som verre er. Mesteparten av oss samlere er jo godt voksne og vi skal vel ikke unnslå at en del av oss kan ha skavanker som Corona-viruset elsker. Og selv om pandemien ser ut til å flate ut – så er faren slett ikke over.

En del av klubbene møtes på Bo – og omsorgssentre med sterke restriksjoner, og det kan derfor bli travelt med å finne egnede lokaler for disse klubbene.

Covid-19 har forandret mye. Netthandelen og nettauksjonene har blomstret. Vi kjøper villig vekk og jeg tror ikke pandemien har hatt negative virkninger på de handlerne som er på nett. De samlerne som lider mest – er de som koser seg på samlermesser og fysiske auksjoner. Og selvsagt de som møysommelig har satt opp en utstillingssamling – bare for å få vite at utstillingene har blitt utsatt eller avlyst. Det blir jo spennende å se om man klare å avholde Nordia 2020 i Sverige.

Tiden er ennå ikke inne for å ta en full oppsummering – krigen er ikke over. Men denne nettsiden er veldig klar til å ta inn stemningsrapporter fra land og strand, og jeg kan love at denne typen stoff vil bli lagt ut i en eller annen form på nettsida. Så det er også en appell til klubbene om å komme på banen.

Da er det bare å runde av denne lille kronikken med en anglo/norsk oppfordring:  Stay safe – og vask hendene.