Av Arve Hoel

Trykk på bildene

Steget fra filateli til historie og lokalhistorie er kort og ofte blir frimerker, postkort og brevmerker sider av den samme saken og når vi også trekker inn reseptkonvolutter så kan vi ta skrittet over til apotekets verden.
Om vi fokuserer på farmasi, sykdom, medisiner og legekunst går vi inn på motivsamlerens område, men jeg ser heller mot filateli og lokalhistorie og bruker Svaneapoteket i Ålesund som eksempel.

Men først litt om apotekets historie i Norge
Norges eldste apotek er Svaneapoteket i Bergen fra 1595 som ble drevet etter kongelig løyve gitt av Christian IV (Christian IV var født i 1577, ble konge alt i 1588 og satt på trona til sin død i 1648).
Apoteket har en forløper allerede fra 1588, men oppstart regner vi fra apoteket fikk sitt kongelige privilegiebrev i 1595.


Illustrasjon 1 er NK 1050 – 1051 og 1221 – 1222, frimerker fra 1988 og 1995. I 1988 markerer Norge at det er 400 år siden Christian IV ble dansk – norsk konge og i 1995 var det 400 år siden Svaneapoteket i Bergen fikk kongelig løyve til å drive som apotek. Når apoteket i Bergen i tillegg til å være Norges først apotek også er Norges eldste bedrift drevet kontinuerlig siden oppstart, så er det all grunn til å markere det med en frimerkeutgivelse.

Svanene som apotekets symbol
Svaneapoteket i Bergen og Svaneapoteket i Ålesund er navnebrødre/søstre, men svanen ble brukt som skulptur på mange apotek. Svanen symboliserer både tillit, integritet, varens renhet og finhet. Alt dette er verdier som apoteket står for.

Svaneapoteket i Ålesund
Svaneapoteket i Ålesund var det første apoteket som ble etablert mellom Molde og Bergen. Historia går tilbake til 1818 og apoteket var drevet kontinuerlig på samme sted fram til 2001. Familien Øwre drev apoteket i alle åra fra 1818 og fram til 1956 da nye folk tok over.
Etter Ålesundbrannen i 1904 ble Svaneapoteket bygd opp igjen på samme sted og tatt i bruk fra 1908. Svaneapoteket representerer det ypperste av Jugendstilen i Ålesund, og siden 2003 har Svaneapoteket vært en del av Jugendstilsenteret i Ålesund.

Illustrasjon 2 er et postkort fra Hellen eller Apotekertorget og vi befinner oss her midt i Brosundet eller Ålesunds hjerte. Til venstre ser vi Norge Bank og bak bankbygget ser vi tårnet til Ålesund Kirke. Til høyre for bankbygget ligger Svaneapoteket med sitt karakteristiske tårn. Apoteket ligger i første etasje og andre etasje rommer apotekerens bolig.

Illustrasjon 3 viser Brosundet og Apotekertorget på et PF utgitt av Posten i Ålesund stempla på utgivelsesdagen 17.11.2008. Motivet er Brosundet og vi ser Apotekertorget og Svaneapoteket i bakgrunnen. Dette er PF nr.4 av i alt 10 ulike PF-er utgitt av Posten i Ålesund i åra 2007 til 2011. Opplaget på disse PF-ene ligger på 400 +/-.

Filatelispor etter apoteker Øwre
Familien Øwre drev Svaneapoteket i rundt 130 år. Flere av generasjonene markerte seg i byens liv og virke og det var slett ikke uvanlig at byens handelshus hadde forretningsforbindelser sørover og nordover langs kysten og ikke minst betjente apoteket bygdene på Sunnmøre.

 Illustrasjon 4 er et brevkort sendt fraKabelvåg til Ålesund stempla «Kabelvaag 10.3.14». Teksten på baksida er ei bestilling fra Lofotens Apothek med følgende ordlyd:
«Behag sendt pr. omg. post: 6 æsker plaster.»
Apoteker Øwre eller den som ekspederte ordren har påført kortet med blyant «Sendt pr. Finnmarken» som bekreftelse på at ordren var ekspedert med hurtigruta som passerte Ålesund på vei nordover.

Illustrasjon 5 viser to følgebrev for varer sendt med rutebåten fra Svaneapoteket i Ålesund til Sykkylven. Følgebreva er stempla i 1923 og 1927 og mottaksstempla Søkkelven 1923 og Sykkylven 1927. Lokalsamleren og lokalhistorikeren noterer seg navneskiftet mellom 1923 og 1927 og samtidig at mottakers adresse skrives Søkkelven i 1923 og Søkelven i 1927 (jeg kan i parentes bemerke at dagens Sykkylven skrives på flere ulike måter når en følger navnet 100 år bakover).
I vår sammenheng merker vi oss at det skjer et skifte i avsenderadressa:
1923: «Svaneapotheket/J.A.J.Øwre/Aalesund»
1927: «Svaneapoteket/Aalesund/Opprett 1818/J.A.J.Øwres enke».

 Oblater og reseptkonvolutter fra Svaneapoteket
I min samling brevmerker og oblater fra Ålesund har jeg flere fra Svaneapoteket.  
Illustrasjon 6 viser ei rekke mindre oblater som har blitt brukt som forsegling og/eller merking av varer solgt fra apoteket. Naturligvis er det svanen som er avbilda på oblatene.

Illustrasjon 7 viser to reseptkonvolutter fra Svaneapoteket.
Begge konvoluttene avbilder apoteket med det karakteristiske tårnet og begge poengterer at apoteket er etablert i 1818. Det er kommet til flere konkurrenter i Ålesund og ei historie bak til 1818 sier noe om både kontinuitet og kvalitet. 

[email protected]