Av Arve Hoel

Jeg har tidligere skrevet om masseproduserte FDC, men slike FDC er naturligvis også samlebare. Det fine med vår hobby er at det er kun vi selv som bestemmer hvordan vi vil organisere samleriet vårt. Tenker du på utstilling så må du naturligvis forholde deg til et regelverk, men det er en helt annen skål.

Kanskje du vil samle FDC med vignetter?

Da anbefaler jeg på det varmeste Ole Brænnes flotte bok «Norsk førstedagsbrev med vignetter». Ole Brænne registrerer i to bind mer enn 11.000 ulike vignetter brukt på norsk FDC fra «det norske frimerkets morgen» i 1855 og fram til dato. Så her skulle være mer enn nok å velge blant for den ivrige samler.

Her har jeg avbildet bind 1 som er på over 700 sider, og bind 2 er like omfattende. Men ikke la deg avskrekke av et stort sidetall. Begge binda er godt organisert og gir en god oversikt over en mengde informasjon om førstedagsbrev med vignetter.

Innledningsvis reflekterer Brænne rundt hva vignetter er, og han skiller mellom stempel-vignetter, tekst-vignetter og illustrerte vignetter. Noen vignetter er i grenselandet mellom logo og vignett, men der er det nok en gang samleren selv som trekker grenselinjene. Brænne mener primært at firmalogo ikke er å regne som en vignett, men at en logo brukt over tid og i et visst omfang på førstedagsbrev allikevel kan katalogiseres som en vignett.
Avslutningsvis får du også noen gode tips om hvor du kan skaffe deg norske FDC med vignetter, og i den sammenheng advares det også om at FDC- og vignettmarkedet inneholder manipulerte objekter. I tillegg til å utvise skjønn og varsomhet før du åpner lommeboka, så er det god hjelp å finne i Norgeskatalogens kapittel om falskstemplinger.

Du kan velge blant flere ulike organisasjoner, handlere eller bedrifter når du skal samle FDC med vignetter. Ifølge sjeldenhetsgraderingen som Brænne opererer med, må noen av vignettene være svært vanskelig å skaffe mens andre opptre i relativt stort omfang.

Fra min egen samling viser jeg tre konvolutter.

Den første er Tryggve Gran som er førstedagsstemplet Ålesund 30.7.44. Her er den interessant fordi den har en logo i nedre venstre hjørne «Rolf Muriaas Aalesund». Muriaas drev forretning i Ålesund i mange år og frimerker var en del av det han solgte. I det lokale samlermiljøet finnes flere konvolutter med samme logo, men er det i så stort antall at vi kan kalle det en vignett? Jeg lar spørsmålet om vignett eller ikke stå åpent, men jeg har konvolutten med i min egen samling vignetter.

Den andre konvolutten er et førstedagsbrev med “Frihet for sult”,, gitt ut av Sanitetsforeningen og Nasjonalforeningen. Konvolutter med vignetter fra Sanitetsforeningen og nasjonalforeningen finner vi fra 1955 og fram til 1980, så her blir det et større antall konvolutter om du skal ha med alt i samlingen din.

Den tredje konvolutten er et førstedagsbrev med «Frihet fra sult» stemplet 21.3.1963
 (NK 532 – 535). Utgiver er «Fri-Me-Co, Oslo».
Ifølge Brænnes opptegnelse finner vi den første vignetten fra Fri-Me-Co i 1954 på utgaven «Jernbanen i Norge 100 år» (NK 419- 421) og den siste vignetten finner vi i 1969 på utgaven «Kronemerker Kong Olav V» (NK 636 – 638).

Avgrenser du samleriet ditt til vignetter fra en eller få utgivere, så er det absolutt overkommelig. Et annet alternativ er naturligvis å samle ett eller få eksemplar fra hver utgiver. Du vil fortsatt greie deg med ett album.

Arve Hoel

[email protected]

Trykk på bildene for forstørrelse