A’v Arve Hoel

I en tekst publisert her den 6.10.19 forsøkte jeg å peke på alternative måter vi kan samle FDC.

Som ivrig samler av varianter har jeg et ekstra blikk etter de små (og større) prikker og streker når jeg går gjennom en bunke FDC.  Denne gangen viser jeg et funn som gledet mitt samlerhjerte ekstra.
Rikard Nordraak 100 år FDC-stemplet den 12.6.1942.
Et brev til en tikroner, men et hyggelig tilskudd til min FDC- samling av flere grunner:

Stempeltype nr. 3
Ifølge Norgeskatalogen er det fire ulike typer førstedagsstempler brukt mellom 1939 og 1943, og vi ser i katalogen at serien med Rikard Nordraak er stemplet med alle de fire ulike typene. Mitt eksemplar her er stemplet med type 3 hvor den ytre stempelringen er på 31.5 mm. og den indre stempelringen er på 19.3 mm.

En god variant
Norgeskatalogen lister opp flere ulike varianter på denne serien, og 15 øre mørk brun er registeret med hele fem ulike varianter.
På den vedlagte FDC-en ser du variant 5 som er beskrevet slik:
 «Flekk i seilet på skip nr. 2 fra venstre (29/ark 2)».
Alle som leter etter varianter, kjenner godt til at en noen ganger kan være i tvil om hva en ser – er det virkelig en variant eller er det bare en innbilt prikk eller strek?
Men i mitt tilfelle er det ikke tvil denne gangen: Flekken i seilet på skip nr. 2 fra venstre er så tydelig at vi ser den med det blotte øye (med eller uten briller).
(Noen variantsamlere mener at den samlebare varianten skal kunne sees med det blotte øye, andre mener en må kunne tillate ei lupe. Her får enhver følge sine egne kriterier.)

Proveniens Ole Kittelsen
Begrepet «Proveniens» sier noe om hvem som har eid eller brukt et objekt, og for samlere kan proveniens fortelle noe om objektets sjeldenhet og salgbarhet. På store auksjoner er det gjerne dyre objekt som er ført opp med proveniens, men her i mitt tilfelle er det et nyttig begrep også for det vesle objektet til 10 kroner adressert til «O. Kittelsen, Ålesund». 
Ole Kittelsen var en av stifterne og mangeårig medlem av Aalesund Filatelistklubb. Kittelsen var en kjent frimerkesamler i Ålesund by, og han var en sentral person i den organiserte filatelien i Ålesund også før klubben vår ble stiftet i 1941.
Et FDC med Kittelsens navn gjør brevet ekstra interessant og samlebart da det er et eksempel på lokal proveniens med en kjent frimerkesamler og sentralt klubbmedlem som mottaker.

Vi vet alle at FDC med Rikard Nordraak ikke er noen sjeldenhet, men med de tre punkta over oppsummert så blir det allikevel et brev som skiller seg ut fra mengden i tikroner kassen som jeg fant det i. Og som sagt, et hyggelig tilskudd til min samling.