Av Henning Jarle Mathiassen

Tradisjonen tro, så ble årets landsmøte holdt sammen med en frimerkeutstilling. Jeg har deltatt på en del landsmøter, enten som delegat, medlem av styret eller som redaktør for Forbundets nettside. Og det er jo alltid «same procedure as last meeting». Ikke noe galt med det – da vet vi hva som kommer – selv om innholdet kan variere fra gang til gang.

Denne gangen var det fokus på endring av lovene, samarbeidet mellom GIBUD og NF, valg på styre og valgkomite og den digitale verden (som dessverre ikke fikk stor nok plass – etter min mening). Håper at Styret tar godt tak i dette – for her er det både nødvendigheter og muligheter. Styret tok til etterretning at klubbene ikke ble godt nok forberedt på forslaget til lovendringer, og det blir derfor en ny runde (selv om et par forslag ble realitetsbehandlet – som for eksempel tidspunktet for neste landsmøte (som nå blir i 2024 sammen med Nordia).

Noe mostand mot «det etablerte» kunne merkes i forbindelse med forslaget til ny valgkomite – men styrets forslag vant gjennom likevel. Personlig vil jeg si at det er riktig og viktig at klubbene engasjerer seg på landsmøtet, gjerne med «benkeforslag». Dette er en del av det demokratiet NF styres etter. Selv om forsamlingen fortsatt preges av menn med grått hår, så var det heldigvis noen yngre som kan ta opp arven etter hvert. Og de tok gjerne ordet.

For meg som nettredaktør var det viktigst å høre fra folk på de sosiale møteplassene – om hva de mener om fremtiden. Og det var faktisk en del meninger som vi bør lytte til framover. Jeg kan nevne en sak som opptok mange som et resultat av pandemien: Digitale møter og møteplasser.

Det er 2 ting våre medlemmer er opptatt av og som for all del ikke må tas bort:  Det er vårt utmerkede tidsskrift NFT og klubbmøter «på gamlemåten». Men frykt ikke – dette er grunnsteinene for Forbundet og klubbene. Og det er fellesnevneren. Men det må gå an å følge samfunnsutviklingen også innen klubbvirksomheten og benytte de mulighetene som pandemien har presset fram. De digitale møteplassene har kommet for å bli og bør ikke ses på som en trussel mot alt som er bra i dag. På samme måte som at NF s nettside / Facebookside og NFT er komplementære – dvs vil og skal leve side ved side. Jeg tror ikke møter med Teams/Zoom og andre verktøy vil komme som en storm i tida framover – men at utviklingen vil skje i et overkommelig tempo. Noen klubber har tatt og er rede til å ta spranget nå – mens andre er avventende. Det fysiske klubbmøtet er gjerne viktigst, og så kreves det kanskje kunnskap og IT-verktøy. Og jeg er enig at det er viktig å møtes fysisk. Men husk at det kanskje er medlemmer i klubben som aldri har denne muligheten og hadde satt pris på å delta – selv på litt avstand. Spesielt når det er tale om informasjon og foredrag. Og husk også på at det kanskje i mange klubber er majoriteten av medlemmer som ikke deltar av en eller annen grunn. Likevel betaler de kontingent til klubben og NF. Og når det gjelder de som ikke er organisert, så er dette kanskje noe som kan gjøre at de skaffer seg medlemskap.

Når vi først er inne på dette emnet, så kommer spørsmålet om kostnader og opplæring raskt opp. Personlig mener jeg at om Forbundet skal satse på noe – så er dette et satsingsområde som kommer høyt på lista. Og skal man rekruttere, så må man faktisk gå inn på den arenaen der potensielle medlemmer finnes (gamle og yngre). Når det gjelder kostnader – så bør Styret finne ut hva innkjøp av lisenser for digitale møter koster – for evt å gi et tilbud til klubbene. Jeg er sikker på at man i en viss grad kan oppnå rabatter – det er jo tale om noen tusen brukere. Og om man får et totalt kostnadsbilde man kan leve med, så må man sette i gang opplæring av klubbene – noe som kanskje naturlig faller ned på regionsansvarlige og andre kompetente personer.

Dette må da også ses på som «utgifter til inntekts erverv» – eller på godt norsk: Nødvendige kostnader for at filatelien skal kunne leve videre i et digitalisert samfunn.

Kanskje neste landsmøte vil bli overført digitalt til medlemmene over det ganske land. Det burde være et av målene for den neste perioden!