Manipulasjoner og forfalskninger: Nye tider og utfordringer krever nye tiltak!

Av Henning Jarle Mathiassen

Leder av Norsk Filatelistforbunds Ekspertutvalg

Jeg har tidligere levert kronikker til NFs webside om de faglige utfordringer vi har mht manipulasjoner av filatelistiske objekter. For noen måneder siden sendte vi ut et opprop om behovet for nye attestatører og eksperter og fikk noen få reaksjoner på dette. Ære være de som har vist sin interesse og vi håper å finne plass til dem senere i ekspertsammenheng.

Attestatørordningen har en lang historie, og Norge har hele tiden hatt kvalifiserte attestatører på norske frimerker og brev. Det har vi for så vidt enda, men vi er dessverre sårbare og det finnes i dag ingen klare, nye kandidater til den «allroundervirksomheten» som har vært vanlig. Det innebærer jo at alle tidsepoker skal dekkes, og der er i tillegg behov for innsikt i spesialområder (krigspost, skipspost, luftpost, helsaker, bypost, polarpost, modene posthistorie osv osv). Og ettersom forfalskerne både er dyktige og profesjonelle, og har tilgang til ny teknologi – så er den nevnte allrounderrollen nesten umulig å dekke opp.

Jeg vil kort nevne de som i dag er godkjent av Norsk filatelistforbund som attestatører:

 • Hans Enger (generelt Norge)
 • Finn Aune (generelt Norge)
 • Bjørn Schøyen (Norsk bypost)
 • Trond Schumacher (Norsk bypost).

For å fungere som attestatør kreves det:

 • God innsikt og kompetanse innen området man dekker
 • Evne til å følge med på hva som skjer innen manipulasjoner og forfalskninger
 • Litteratur, dokumentasjon og erfaringsmateriale til utsjekk av objekter
 • Kunnskap om – og tilgang til nødvendig teknologi og hjelpemidler
 • Nettverk og kontakt med andre eksperter
 • Integritet – dvs at man ikke blander egne interesser inn i arbeidet (unngå dobbeltroller)
 • Summa summarum så skal kunden kunne være trygg på attestatørens profesjonalitet og at det leveres kvalitet.

Ekspertutvalget har diskutert dagens problemstilling inngående, og det er dessverre ingen klare kandidater til å bli attestatør på «gamlemåten». Det betyr at vi raskt må «tenke annerledes i boksen» og komme opp med andre ordninger og tiltak. Det kan nevnes at våre naboland også sliter med å dekke opp attestatørrollen.

Jeg nevnte at det er mye mer utfordrende å være allrounder som attestatør i dag enn tidligere. Manipulasjonene er mer sofistikerte og krever ofte spisskompetanse som til tider går lengre enn det man har vært vant med. Og det er ofte bedre å la flere vurdere et objekt – slik at man kan få sett det fra ulike vinkler.

Vi ønsker derfor å åpne for «ekspertgrupper» innen ulike områder.

Dette er ikke noe som blir spesielt for Norge: Det finnes ekspertgrupper i andre land også – f eks England (Royal) og USA (APS).

Vi vet at den totale kompetansen i Norge på norske frimerker og brev er stor – og en vanlig attestatør sitter ikke med denne i sitt arbeid. Men hele ideen rundt «ekspertgrupper» er avhengig av at enkeltpersoner ønsker å bidra og stille sin kompetanse til rådighet. Opprettelsen av slike grupper er foreløpig i en innledende fase, og det er fortsatt mange spørsmål som må besvares rundt målsetting, regelverk,  logistikk, økonomi, arbeidsform, tidplaner, forholdet til godkjente attestatører osv. I første omgang har vi satt søkelyset på FRIMERKER/POSTHISTORIE FØR 1900 (klassisk periode) og KRIGSPOST. Vi vet at det her er mange kunnskapsrike samlere og utstillere. Medlemmer av Ekspertutvalget vil først ta noen kontakter for å se om noen er motivert til å dele sin kunnskap i mindre fora (grupper) – i forbindelse med vurdering av objekter.

Som tidligere nevnt har vi fått noen få henvendelser fra samlere som kan tenke seg å bidra – og dersom DU kan tenke deg å delta i interessant gruppearbeid – så send en melding til Norsk Filatelistforbund!