Av Henning Jarle Mathiassen

Som nettredaktør for NF får jeg en del forespørsler fra pårørende til avdøde samlere som lurer på hva samlingene er verdt. Det er jo naturlig at man ønsker en verdi på arvegodset, og det er jo fint at man er på nettet og finner fram til vår nettside.

Vanligvis ber jeg vedkommende ta kontakt med en frimerkeklubb i nærheten. Denne kan så hjelpe til med avhendingen – enten ved kjøp, auksjonering eller videresending til frimerkehandlere.

Jeg synes likevel at det er trist at de etterlatte ikke er interessert i å videreføre hobbyen ved å bruke materialet selv, men det er jo helt opp til den enkelte.

Jeg har også sett illustrasjoner på hva som samlingene inneholder, og i de aller fleste tilfeller er det tale om billige frimerker og brev som antakelig ikke bringer mye penger «i kassa». Dagens samlere er veldig kvalitetsbevisste og det som var veldig gangbart før – er ikke det i dag. Jeg sitter selv med endel materiale som dessverre har sunket veldig i verdi – men slik er det vel med de fleste. Frimerker er nå mest for samlere – ikke investorer.

Jeg må innrømme at jeg har er ganske utpreget «samler-gen» og det er 2 prinsipper som står fast:

  • Vær varsom med å klippe frimerker av brev om det ikke er helt ordinært og uinteressant som samleobjekt,
  • Ikke kast frimerker (uansett hvor ordinært og verdiløst det kan synes å være). Det er alltid noen som kan tenkes å ha bruke for frimerkene.

I den siste tida har jeg sett på nettet at noen ber om råd mht frimerker de har kommet over. Vanligvis kommer det gode råd til vedkommende. Men dessverre er det noen som sier at materialet er helt verdiløst, og kan kastes som skrap! Og når det kommer velmente forslag om å gi frimerkene til barn eller kanskje til et godt formål, så blir det avfeid med «at det koster penger og det er billigere å kaste skrapet på dynga».

Frimerker skal aldri behandles som skrap – om det ikke er tale om defekt materiale uten noen som helst interesse for samlere. Det vi ikke selv kan bruke – kan vi evt selge eller gi videre til andre som kan tenkes å sette pris på det. Jeg vil bruke anledningen til å reklamere for TUBFRIM som har påtatt seg et samfunnsansvar overfor utvalgte, trengende grupper og de tar imot ALT AV FRIMERKER som de videreselger til en stor internasjonal kundekrets. Vel kan det koste å sende dem materiale i Posten, men det er samleposer på offentlige institusjoner rundt om i det ganske land – og det går sikker an å ta kontakt med disse for en samsending (og da blir det kanskje gratis å sende).

Å gi frimerker til et godt formål – det er noe annet enn å kaste «skrap».