Av Arve Hoel

Vi har vel hørt spørsmålet mange ganger.
Se bare på teksten «FDC tilbake til heder og verdighet?» hvor jeg stiller spørsmål ved norske FDC laget av Posten, mens jeg samtidig fremmer samling av FDC laget på andre måter.

Spørsmålet stiller vi ved mange typer objekt som vi vet er laget for samlerbruk, men som vi allikevel samler på og som vi til og med er glade for at vi har med i samlingene våre.

 Noen eksempler fra mine egne samlinger kan illustrerer temaet:

To brev stemplet med kronet posthorn – et brev med Støbakk fra Godøya i Giske kommune og et brev med Vallegrend fra Skodje kommune. Brevet med Støbakk med sidestempling Ålesund 23.7.70 er adressert til Kristiansund og brevet med Vallegrend med sidestempling Ålesund 7.10.39 er adressert til Lillehammer. Jeg regner begge breva som gode objekt i min stempelsamling fra Sunnmøre. Jeg vet at brevet med Støbakk er sendt til en pasjonert frimerke- og stempelsamler og er derfor trolig et ordrestemplet filatelistisk objekt, mens Vallegrend mest sannsynlig er et ekte brev (det er jo egentlig feil å skrive «ekte», for begge breva er ekte nok da de er frankert med ordinære frimerker og sendt gjennom ordinær postgang).
 Både Støbakk og Vallegrend er brevhus med kronet posthorn stempler som er beskrevet i litteraturen, du finner mange opplysninger om brevhusa eksempelvis i Maihaugens poststeddatabase eller i lokallitteraturen og begge er plassert i nabokommuner til Ålesund. Så for meg som ihuga samler av lokal posthistorie er dette gode objekt – selv om brevet med Støbakk er laget av en samler til samlerbruk.

Hva med alt som er av prakt – og luksus – stemplinger? Er det noe å samle på da, for mye er jo produsert av samlere og til samlere?
Ser du på resultatlistene til ulike auksjoner så gir svaret seg selv, for det er tydeligvis «alle» som higer etter prakt- og luksus- kvalitet.
Merkene som jeg viser her, er stemplet i Elverum, Molde og Ålesund og er eksempler på stemplet frimerker laget av og for samlere og de er trygt plassert i min egen samling.

Samlere som selv produserer sine egne samleobjekt, hører ikke de siste tiåra til. Et godt eksempel fra min egen samling er vedlagt ark med frimerker stemplet Ny-Ålesund 22.7.1929. Noen frimerker er tidligere klipte ut av arket, men jeg selv velger å montere det i samlingen min slik det er.

Et forsøk på en konklusjon er at mye av det vi samler på er laget for samlerbruk, men jeg regner med vi allikevel ser på de som gode objekt til samlingene våre.

[email protected]