Av Henning Jarle Mathiassen

Tyskland er et populært samlerområde – også for norske frimerkesamlere. Det skyldes nok områdets store spennvidde – geografisk og tidsmessig. For dem som er interessert i historie og posthistorie er det mye å ta av – det er mange interessante temaer. For min egen del så har jeg samlet litt moderne posthistorie – dvs perioden 1949 til 1955. Jeg begynte med dette etter at objektene prismessig kom ned på et akseptabelt nivå. På 60-tallet – da jeg var juniorsamler – så var tyske frimerker fra tidlig 1950-tall for dyre og mine lommepenger var langt fra å strekke til. Men i dag er det andre tider og man kan få kjøpt Tysklandssamlinger for en grei pris.

Jeg begynte å samle tyske brev og kort da jeg hadde en viss interesse av å se på oppbyggingen av Tyskland, dvs Vest-Tyskland og Berlin i lys av hva disse kunne fortelle. Man kan ikke annet enn å bli imponert av hvor raskt det tyske samfunnet begynte å fungere etter andre verdenskrig, og hvor rivende utviklingen var på mange områder. Men dette gjaldt jo den delen av Tyskland som ikke ble en del av Øst-blokken og kommuniststyre. Marshallhjelpen fra USA bidro selvsagt til å få hjulene i gang. Amerikanerne skjønte jo raskt at deres egen velferd var avhengig av et Europa som kunne kjøpe deres varer – så dette var egentlig hjelp til selvhjelp. Men uten den innsatsen tyskerne selv la med i oppbyggingsjobben – hadde ikke dette fungert. Selv om vi i Norge satte i gang med oppbygging, utbygging og industriell utvikling – var ikke det i nærheten av hva tyskerne klarte på noen få år – selv om landet var så nedbombet at det meste måtte bygges opp på nytt.

Det er sikkert noen som griner litt på nesa av det jeg skal vise i denne kronikken – det er tale om «lagede objekter» – men de viser oss hva som foregikk og hva man klarte å få til – innen industriell utvikling, landbruk, teknologi osv. Og også kulturelle aktiviteter kom raskt i gang. Til og med dyrebeskyttelsen (ja du leste riktig) ble fokusert. De postale objektene blir da en form for tidsvitner.

Trykk på et bilde og bla deg videre i galleriet.

Et lite utvalg av “tidsvitner”