Av Arve Hoel

Det er skrevet en god del om de private bypostene i Norge, men du må søke litt rundt omkring for å finne omtale av byposten(e) du samler på.

I «Håndbok over norske filatelistika» utgitt av Norsk Filatelistforbund i 1969 finner du en  samlet oversikt over alle bypostene i landet.
Forbundet hadde imidlertid allerede i 1944 gitt ut særtrykk nr.1 hvor Stian Sannes katalogiserer bypostmerka og omtaler kort historikken til hver enkelt bypost.

På forbundets medlemssider finner du skannet tidligere utgaver av NFT og ved hjelp av det systematiske registeret finner du det som er skrevet om dine aktuelle byposter. 
I sum er det skrevet mange artikler i NFT om bypostmerka.

Men hvorfor ikke begynne med den generelle byhistoria? Kommunikasjonshistorie og posthistorie er ofte viet et godt kapittel i lokalhistoria og her finner du naturligvis også en omtale av den lokale byposten.

Et annet godt tips er å sjekke gjennom katalogene til de regionale frimerkeutstillingene. Her finner du artikler om lokale emner, og hva kan vel være mere lokalt enn den lokale byposten?
Hvor du får tak i slike kataloger?
Oslo Filatelistklubb har landets desidert største filatelistiske bibliotek, og jeg mener de har samtlige kataloger fra norsk frimerkeutstillinger. Kanskje dine byposter er omtalt i en slik katalog?

Et annet godt råd er å ta kontakt med den lokale frimerkeklubben. I norsk «frimerkeland» er det mange kunnskapsrike og gode skribenter som gjerne deler sin kunnskap og lidenskap med andre. Klubbene blant annet i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø gir ut sine egne klubbtidsskrift 3 – 4 ganger i året og her finner du av mange ulike lokale emner også noen ganger omtalt lokale bypostmerker.

I forrige kronikk omtalte jeg Bjørn Schøyens og Finn Aunes «Katalog over Norges byposter». Denne katalogen gir en god oversikt over samtlige (?) bypostmerker som er gitt ut. I tillegg til å katalogisere merka som er gitt ut, så leser du også om trykk, typer, papir, fargenyanser og tagginger.
Mye kunnskap i ei lita bok. 

Den som samler bypostmerker fra Arendal, Bergen og Trondheim, kan i større grad enn andre gå til «dekket bord»:

Sigmund Brøtan og Bjørn Schøyen gav i 2014 ut et lite hefte om Arendals Bypost. En katalog om historikk og stempelbruk, nye oppdagelser og typeoppsett for å referere forsida fra katalogen. Her finner du nok alt/det meste som du trenger å vite om Arendals Bypost.

Jan Bødtker gav i 2008 ut «Da Bergen hadde egne frimerker». Bødtker har som målsetting å «gi leserne informasjon om byens «glemte» historie». Ei leseverdig bok om den «glemte» historia og en god introduksjon for den som samler Bergen Bypost.

Knut Glasø gav ut «Throndhjems By-post» i 2015. En grundig gjennomgang av utgaver, typer, trykninger osv. Et «must» for den som samler Trondhjems By-post. Glasø er også en ivrig bidragsyter i NFF-Varianten (klubbtidsskriftet til Nordenfjeldske Filatelistforening), og han har gjennom åra omtalt flere nye funn om Trondheims bypostmerker i dette bladet.

Det siste tilskuddet til litteraturen om norske bypostmerker er Peter Williams: «Norways Byposts» som ble gitt ut i mars 2021.
Williams har på 280 sider samlet mye materiale om bypostene og det han selv kaller «An updated commentarty and review of all issues».

Derom du går gjennom litteraturen om byposten(e) som du samler, så vil du i sum sitte igjen med mye informasjon. Noen av bøkene og artiklene lapper over hverandre, men det er mye kunnskap å hente for samleren.

Illustrasjon 1 er «Katalog over Norges Byposter» utgitt av Bjørn Schøyen og Finn Aune i 2005.

Illustrasjon 2 er «Norges Bypostmerker» av Stian Sannes utgitt av Norsk Filatelistisk Tidsskrift i 1944.

Illustrasjon 3 er «Da Bergen hadde egne frimerker» av Jan Bødtker utgitt i 2008.

Illustrasjon 4 er «Throndhjems By-post» utgitt av Knut Glasø i 2015.

Illustrasjon 5 er «Arendals Bypost» utgitt av Sigmund Brøtan og Bjørn Schøyen i 2014.

Er det gitt ut andre bøker, hefter eller artikler om norske bypostmerker som fortjener en omtale, da vil jeg gjerne høre fra deg.

Arve Hoel

[email protected]