Av Arve Hoel

Kristiansund bypost I
Den første byposten i Kristiansund hadde en kort levetid på bare et års tid fra 01.09.1878 til 27.09.1879.
Byposten ble opprettet av Mads Andresen og Ludvig M. Johnsen. Kildene sier byposten hadde en viss suksess den første tiden, men postmengden skrumpet raskt inn. Jomfru Alida Andersen kom inn som driver på slutten av denne perioden, men uten at det var blitt noen synlig bedring da posten gikk inn i september 1879.

Kristiansund bypost II
Den andre byposten i Kristiansund ble drevet i vel to år fra den ble re-etablert den 01.03.1887 og til byposten opphørte den 04.01.1889.
Pausen på åtte år siden det første forsøket tyder på en økonomisk vekst i byens næringer som skulle tilsi behovet for en bypost.
Bankbokholder Johan C. Brun fikk konsesjon til drift av en bypost, men han annonserte allerede i januar 1889 at byposten foreløpig la ned sin virksomhet. Sommeren 1889 fikk han pålegg om å fjerne bypostkassene som fortsatt hang ute.

24 forskjellige frimerker og fire brevkort
Det ble gitt ut flere serier med frimerker og fire brevkort fra disse to bypostene.
Brevkorta har jeg allerede omtalt i artikkelserien del 1.
Katalogen til Schøyen og Aune har illustrert alle frimerka og omtaler farger, tagging, prøvetrykk, poststempler og ikke minst forfalskninger. Så denne katalogen er en «must» for bypostsamleren.

En ny tid og en større verden
Postvesenet var i sterk ekspansjon i tiåra framover mot 1900, og dette hang sammen med  både nasjonsbyggingen som leder fram mot 1905 og den generelle økonomiske veksten i landet. Kristiansund ble landets ledende klippfiskby fra 1850 – åra, men hadde ikke et postvesen om dekket byens behov.
Byhistoria forteller imidlertid om et postvesen som stadig ble bedre og som bandt byen og omlandet sammen med resten av landet. Poststatistikken med en økning fra 82.000 innleverte brev, brevkort og trykksaker i 1876 til 300.000 sendinger i 1900 er tydelige tall for den økonomiske veksten byen gikk gjennom og behovet for en mer effektiv postlevering.

Sundbåten
Kristiansund ligger på tre øyer eller «land» som de sier i byen, men fra 1876 bindes de sammen til en hel by av Sundbåten. Den 18.november 1876 var en merkedag for Kristiansunds interne kommunikasjonssystem da Sundbåten kom i fast drift mellom øyene eller «landa». Befolkning, handel og næring var spredd på de tre øyene som gjennom Sundbåten gikk fra kommunikasjon med tilfeldige rorkarer til fast rutetrafikk.

Byposten i denne sammenhengen
Denne korte historikken om Kristiansunds vekst og beliggenhet skulle tilsi at det var grunnlag for en bypost med ansvar for postlevering mellom øyene eller «landa» som byen ligger på, men bypostenes drift på ett eller to år forteller en annen historie.

Bypostmerkenes motiv
Den første serien med de fire første merka til Kristiansund bypost I har en relativ enkel utforming, men navnet til eieren, M.Andresen & Co, står i nedre del av merket. «Co» viser kanskje til den andre eieren, Ludvig M. Johnsen?
Den andre serien er av en litt mer forseggjort utforming, men navnet på eieren M. Andresen står fortsatt i nedre del av merket.
Den tredje serien med seks ulike valører viser en avbildning av det som muligens kan være M. Andresen.
Det er to ulike poststempler til Kristiansund bypost I, og det ene stempelet har M. Andresen & Co i stempelnavnet.
Merka til Kristiansund bypost II har ikke navnet til eieren som en del av motivet, men det ene poststempelet har i teksten navnet til eieren «Johan C. Brun» i håndskriftstil.

Illustrasjonene til denne kronikken
Bilde 1 og bilde 2
viser Kristiansund bypost I nr. 3 og 4. Vi ser her merker med en relativ enkel utforming, men med navnet til eieren, M. Andresen, i nedre del av merket.

Bilde 3 viser Kristiansund bypost I nr. 7 – 11. Her ser vi at merka har en litt mer forseggjort utforing, men navnet til eieren, M. Andresen, er fortsatt med i merkets nedre del.

Bilde 4 viser Kristiansund bypost I nr. 11 med ulike tagginger. Det er en rekke ulike tagginger på bypostmerka. Merka som er illustrert her, har tagging 11 ½ x 11 ½ og 12 ½ x 12 ¾. 

Bilde 5 viser Kristiansund bypost I nr. 12 – 17. Denne serien viser kanskje portrettet til eieren M. Andresen.

Bilde 6 viser Kristiansund bypost II nr. 1 – 7 som er alle merka utgitt av denne andre byposten. Vi er tilbake til en enklere utforming på merket, men uten navnet til eieren.

Bilde 7 viser Kristiansund bypost II nr. 1 og 6 med linjestempelet «CHRISTIANSSUNDS BYPOST».  Det andre stempelet med eierens navn, Johan C. Brun, finner du illustrert i katalogen til Schøyen og Aune.

Bilde 8 viser Sundbåten fra vår egen tid. Kortet som er utgitt av Aune forlag, viser båten midt ute i sundet på vei mellom øyene eller «landa».
Ei nyhetsmelding fra de siste dagene forteller at passasjertallet stiger da det er gratis å bruke båten. Så Sundbåten med en historikk tilbake til 1876 lever i beste velgående, men de samtidige bypostene er for lengst historie.

Arve Hoel
[email protected]