Av Yngve H. Lundblad

Det er vel ikke alle som har hørt om denne bilen, men de fleste har sett bilen, som oftest på TV eller på kino. Den karakteristiske amerikanske postbilen.

Tidlig på 1960 ønsket det amerikanske postverk en ny og driftssikker bil, bilen skulle brukes av postbud rundt i USA.

I 1963 ble det levert en bestilling på 3000 spesialproduserte biler, disse skulle produseres hos Studebaker, ble produsert med benevnelsen 8E5. Det var opprinnelig meningen at bilen bare skulle produseres i 1963, men ble i perioder laget fram til 1966, totalt ble det laget 4238 eksemplarer.

Studebaker zip van, er av mange blitt kalt «postmannens yndligsbil», det er de postbud som har brukt en Studebaker som arbeidsbil i mange år, og når de er blitt pensjonister har de fått kjøpe bilen. Studebaker zip van var enkelt utstyrt, et sete, ratt på høyre side, en dør som har så høy at postbudet kunne stå å levere posten. God plass til brev og pakker, god og kjøre. Studebakeren ble brukt av det amerikanske postverk i årtier.

Ble kun laget i fargene hvit, rød og blå. Ble ikke produsert for salg, men kun for det amerikanske postverk. I dag er bilen historie, en god del finnes i privat eie av samlere, og bilen er representert på postmuseer og bilmuseer.