Av Yngve H. Lundblad

De fleste forbinder nok Aero 750 med en motorsykkel, dette er forsåvidt korrekt, men en gang i tiden var det en bil som også het Aero 750.

Aero var et tsjekkisk bilmerke, med hovedkontor og produksjonssted i Praha. Fabrikken ble etablert i 1929, og besto fram til 1947, selv om bilproduksjonen opphørte i 1939. Fabrikkeierne forsøkte å få til produksjon på nytt etter krigen, men myndighetene stoppet dette. Aero var en privat eid fabrikk, som foruten biler også produserte fly.

Aero laget flere typer biler, de fleste av disse var forholdsvis små og raske. I mellomkrigsårene var Aero en av de bilene som vant flest billøp i Mellom-Europa.  Aero 750 skulle bli den bilen som fabrikken skulle produsere etter krigen, de første bilene ble produsert, men krig og nye ledere i landet var med på å sette en stopper for dette. Aero 750, var en 2 seters sportsbil, selv om den bare hadde 21 hestekrefter var det en rask og smidig bil.