Av Yngve H. Lundblad

Noen bilprodusenter har bare eksistert i noen få år, en av disse var den franske bilprodusenten Facel Vega. De produserte biler, i hovedsak luksusbiler i årene 1952 – 1964. De hadde 7 forskjellige modeller. En av disse var HK 500.

Facel Vega HK 500 ble produsert i årene 1952 – 1962, totalt ble det laget i underkant av 600 eksemplarer. Bilen ble prosedert som vanlig sedan og kabriolet. Ble kun laget i en 2 dørs utgave, man kunne velge mellom automat – og manuelt gir.

Av og til dukker det opp en av disse bilene til salgs, er du interessert må du nok regne med å betale fra 1,5 millioner og oppover.

Bilene fra Facel Vega var pololære, og flere prominente personer har eid en av biltypene som ble laget av Facel Vega. Eks. Pablo Picasso, Ringo Star, Tony Curtis, Fred Asterie, kong Hassan II av Marokko og Frank Sinatra.

Nedlagstider og flere bilprodusenter bla. fra Japan kom til medførte at Facel Vega etter hvert måtte gi opp og fabrikken opphørte i 1964.