Av Yngve H. Lundblad

Kaiser Darrin ble produsert av det amerikanske firmaet Kaiser-Franzer corporation i Michigan mellom 1946 og 1955. Firmaet startet som en flyfabrikk, etterhvert produserte fabrikken også biler og motorsykler. Totalt ble det laget 800 eksemplar av Kaiser Darrin i denne perioden.

Kaiser-Darrin ble planlagt som en rimelig barn, en bil som de fleste amerikanske borgere skulle ha råd til å kjøpe. Økte kostnader medførte at bilen ble en bil i den øvre del av mellomklassebiler. Bilen ble ikke den store suksessen produsenten hadde sett for seg. Produksjonen opphørte i 1954, ble i 1955 flyttet til Argentina, men suksessen uteble.

Kaiser Darrin ble kun produsert som en to dørs sportsbil, med en lengde på 4,6 meter. 1954 var det året det ble produsert flest biler, 435 stk.