Av Yngve H. Lundblad

Wartburg 1,3 ble produsert i perioden 1988 – 1991, i det gamle Øst-Tyskland (DDR), i byen Eisenbach av fabrikken AWE.

Bilfabrikken begynte allerede på 1960 tallet å lage skisser for en ny bilserie, man ønsker på å modernisere bilproduksjonen i DDR.

Det skulle også lages en firetakters motor, på lik linje med motorer som ble produsert i svært mane andre land. En både Politbyrået og Sentralkommisjonen gikk imot dette. Det forble med planene.

I 1972 satte man i gang produksjonen av en firetakters motor, men den ble ikke noen suksess, og en større produksjon ble skrinlagt.

Da Warburg 1.3 ble introdusert i 1988 ble den solgt med en VW motor. Wartburg 1.3 ble svært populære i DDR og en del andre øst blokk land. Men fikk ikke noe godt salg i resten av Europa.

Bilen var en mindre familiebil, laget med bensinmotor og manuelt gir. Finnes både som vanlig sedan utgave, men også et mindre antall stasjonsvogner ble laget.

Lengen var på 4,2 meter, var 1,6 meter bred og en høyde på mellom 1,5 og 1,7 meter. Vekten var mellom 900 og 960 kilo.

Det eksisterer fortsatt en god del Wartburg 1.3, det er samlinger og treff for de mest interesserte.