Filatelien har alltid vært utsatt for forfalskninger og manipuleringer. Norsk filateli er ikke noe unntak. På 90-tallet ble det avdekket at en av de virkelig store bypostsamlerne her i landet hadde bygget sin samling på selvlaget materiale. Det var årvåkne samlere som avslørte svindleren – da han hadde dummet seg ut med et fantasi-stempel på et brev. Så ble materialet hans undersøkt – og det meste var da falsifikater. Han ble tiltalt og dømt, men ikke glemt.

I kjølvannet av denne saken tok Norsk Filatelistforbund grep – og i dag finnes det et såkalt EKSPERTUTVALG som representerer forbundet og forbundets medlemmer i kampen mot forfalskerne.

En viktig del av denne oppgaven er å sørge for at det finnes attestatører som Norsk Filatelistforbund har godkjent. Det betyr at vedkommende attestatør må gjennom eksamen og en prøveperiode for å finnes verdig til tittelen «Attestatør – godkjent av Norsk Filatelistforbund». 

Norsk filatelistforbund kan også trekke tilbake autorisasjonen dersom en attestatør  mister tillit mht. det arbeidet som vedkommende gjør. Til syvende og sist er det jo samlerne/filatelistene som er den skadelidende part.

Attestatører / eksperter som er autorisert av Norsk Filatelistforbund:

 Hans J. Enger
Postboks 15, 2824 Redalen
[email protected] 
 Område:  Norge
Finn Aune
[email protected] 
Område:  Norge
Trond Schumacher
Holmendammen Terrasse 22, 0387 Oslo
[email protected] 
Område: Norsk bypost
Bjørn A. Schøyen
Postboks 1, Høybråten, 1005 Oslo
[email protected] 
Område: Norsk bypost

 Det finnes mange filatelister med kunnskap om/kompetanse i norsk filateli. Og mange av dem er villige til dele denne kunnskapen med andre. Dette er en slags førstelinjetjeneste og et meget viktig supplement til attestatørvirksomheten. Og denne kunnskapen deles som oftest på en uformell måte.

Noen samlere ønsker litt mer formelle tilbakemeldinger, og det er da fritt for alle å dele sin mening om et objekt – dvs dele sin vurdering av objektet skriftlig. Det har hendt f eks, på auksjoner, at man har måttet innhente en slik vurdering fra en ekspert – slik at en kjøper kan få en form for klarlegging av visse spørsmål rundt objektet. I slike tilfeller skal auksjonsfirmaet ikke si at det foreligger en attest – men en vurdering. Dette for å unngå å komme i konflikt med den autoriserte attestasjonsvirksomheten. Dette gjelder ikke bare auksjoner – men kjøp og salg generelt.

Om du har en samling på utstilling, kan du bli bedt om å vise attest for ett eller flere objekter i eksponatet. Da må attesten være skrevet av en autorisert attestatør.

Vi vet at det forekommer vurderinger som er merket «Attest». Det er da viktig å vite hvilke begrensninger slike skriftlige erklæringer («attester»)  har mht kjøp/salg og utstillinger.