Hadeland Frimerkeklubb

Hadeland Frimerkeklubb ble stiftet 19. mars 1973. Klubbens formål er «å arbeide for filateliens  trivsel og framgang på Hadeland». Hovedmotivet på logoen vår er en tegning av Søsterkirkene på Granavollen, tegnet av kunstneren Erling Merton.

Klubben er åpen for alle interesserte, også for samlere uten medlemskap. Møtene avholdes på Hadeland Gjestegård, 2. etg, annenhver tirsdag i oddetalsukene kl. 17.00-19.00. I julen og midtsommer tar vi noen ukers pause. I møtelokalet har vi eget skap med kataloger og ellers hjelpemidler for samlere. Klubben har 19 medlemmer, hvor av 3 er juniorer. Gjennomsnittlig er det  7 ivrige medlemmer på klubbkveldene, hvor vi driver med bytting, kjøp og salg, nyttig informasjon m.m. Det avholdes minst 2 klubbauksjoner i året. Medlemmene har også anledning til å lage egne miniauksjoner.

Det er mange forskjellige samlerområder blant medlemmene.  Norge, Norden, verdensdeler, eller motiver som olympiader, fugler, blomster, jernbane osv. Noen samler på brev og postkort med motiver eller stempel fra eget hjemsted.

Styret:

                               Leder:                   Åge Lindahl, tlf: 902 33 216.   Mail: [email protected]

                               Sekretær:           Jan Henrik Bjerke.  Mail: [email protected]

                               Kasserer:             Bjørn Hvinden

                               Bytteleder:         Trygve Stokkerud

                               Styremedlem:   Steinar Karlsen

Hadeland frimerkeklubb har hittil i 2021 avlyst alle ordinære møter.

På grunn av Corona- pandemien er det foreløpig usikkert når møtevirksomheten kan komme i gang igjen. Ta kontakt med klubben for nærmere informasjon om møteprogrammet ut 2021.

Hadeland frimerkeklubb

Postboks 150 Botorget

2712 Brandbu