Hadeland Frimerkeklubb

Hadeland Frimerkeklubb ble stiftet 19. mars 1973, så i 2023 runder vi 50 år.

Hovedmotivet i logoen vår er en tegning av Søsterkirkene på Granavollen, utført av kunstneren Erling Merton.

Vår formålsparagraf sier at vi skal arbeide for filateliens trivsel og fremgang på Hadeland. Vi er vanlige frimerkesamlere, ikke spesialister. Klubben er åpen for alle interesserte, og ingen trenger å tegne medlemskap for å besøke oss en gang eller to.

Vi er i dag 27 medlemmer, 6 av disse er juniorer. Det er som regel rundt 10 personer til stede på klubbkveldene. Der driver vi med bytting, kjøp og salg, informasjon m.m. På møterommet har vi kataloger og andre hjelpemidler. Det er mulighet til elektronisk tilkopling for å kunne gi informasjon på storskjerm.

Vi avholder 2 klubbauksjoner i året. Medlemmene kan levere inn aktuelle auksjonsobjekter. Medlemmene har også anledning til å avholde miniauksjoner på de øvrige klubbkveldene.

Av samleområder kan vi nevne Norge, øvrige nordiske land og diverse andre land. Flere driver med motivsamling (OL, blomster, fugler, pattedyr, jernbane osv.) Noen samler også hele brev (FDC eller lokale brev).  I 2022 lager klubben egne førstedagsbrev til alle frimerkeutgivelser. Flere samler også på postkort, både stedskort og kunstnerkort (tegnede motiver). Såkalt hjemmestedssamling er populært, det vil si brev med ulike lokale stempler og postkort med lokal tiknytning. Ellers er det bare fantasien som setter begrensninger for hva en kan samle på.

Her er møteprogrammet for høsten 2022 og våren 2023. Du finner også styre- og kontaktinformasjon her,

Hadeland Frimerkeklubb

Postboks 150 Botorget

2712 Brandbu