Hadeland Frimerkeklubb

Hadeland Frimerkeklubb ble stiftet 19. mars 1973. Klubbens formål er «å arbeide for filateliens  trivsel og framgang på Hadeland». Hovedmotivet på logoen vår er en tegning av Søsterkirkene på Granavollen, tegnet av kunstneren Erling Merton.

Klubben er åpen for alle interesserte, også for samlere uten medlemskap. I julen og midtsommer tar vi noen ukers pause. I møtelokalet har vi eget skap med kataloger og ellers hjelpemidler for samlere. Klubben har 18 medlemmer, hvor av 3 er juniorer. Gjennomsnittlig er det  7 ivrige medlemmer på klubbkveldene, hvor vi driver med bytting, kjøp og salg, nyttig informasjon m.m. Det avholdes minst 2 klubbauksjoner i året. Medlemmene har også anledning til å lage egne miniauksjoner.

Det er mange forskjellige samlerområder blant medlemmene.  Norge, Norden, verdensdeler, eller motiver som olympiader, fugler, blomster, jernbane osv. Noen samler på brev og postkort med motiver eller stempel fra eget hjemsted.

Her er møteprogrammet for høsten 2021 og våren 2022:

Vårt 1. møte høsten 2021 avholdes tirsdag 17. august 2021. Gjeldende Coronabestemmelser blir etterfulgt.

Møtene avholdes på Hapro-bygget i Brandbu, adresse Rosendalsvegen 1, 2760 BRANDBU annenhver tirsdag i oddetallsukene kl 18.00 – 20.00.

Styret:

                               Leder:                   Åge Lindahl, tlf: 902 33 216.   Mail: [email protected]

                               Sekretær:           Jan Henrik Bjerke.  Mail: [email protected]

                               Kasserer:             Bjørn Hvinden

                               Bytteleder:         Trygve Stokkerud

                               Styremedlem:   Steinar Karlsen

Hadeland Frimerkeklubb

Postboks 150 Botorget

2712 Brandbu