Vest-Telemark Frimerke og Myntklubb

 Vel møtt til eit nytt semester! I desse coronatider må me hugse å halde 1meteren og passe på handhygienen. Lokala våre gjer at me kan greie å halde den avstanden styresmaktene tilrår.

Da er haustprogrammet for Vest-Telemark frimerke- og myntklubb klart.

Tysdag 14.september: Jan Fredrik Gundersen, Arendal frimerkeklubb

«Louis Moe liv og postkort»

Klubbauksjon dersom nokon har objekt for sal.

Tysdag 12.oktober: Dag Aabjørnsrød og John Erik Helland, Skien
filatelistklubb

«Ulike stempeltyper generelt og Vest-Telemark spesielt»

Klubbauksjon dersom nokon har objekt for sal.

Tysdag 9.november: Torfinn Syftestad tidl. Posten

«Ulike postekspedisjonar»

Klubbauksjon dersom nokon har objekt for sal.

Tysdag 7.desember: 30-års jubileum

Stad og program seinare.

Jolelotteri -😊

Velkomen til eit variert program!

Møta er i Statens hus, Kviteseid frå kl.19.00- 21.00. 

 

Styret for 2019 er:
Torgeir Nordal leder tlf. 41561239
Hans Kristian Aabø,kasserer
Torgeir Grimstveit, sekretær
Leif Roholdt
Ivar Johansen

Vest-Telemark Frimerke og Myntklubb

v/Torgeir Nordal Framnes 40
3854 Nissedal