Stord Frimerkeklubb

 

 

 

 

[email protected]

Me har 15 hovudmedlemmer og 5 støttemedlemmer ved inngangen til 2023. Klubben har Stord og Fitjar som naturleg nedslagsområde, men me har også medlemmer frå Bømlo. Me ser på klubben som eit forum der både nybegynnarar og noko meir vidarekomne kan kjenna seg heime i.

Me har ikkje eigne klubblokale, men leiger møterom i Kulturhuset på Leirvik, Stord. Møte har me kvar 14. dag. Klubbauksjonar vert laga til, ein på våren og ein på hausten. Dessutan har me eit godt samarbeid med klubben i Haugesund som me vitjar kvar haust, medan dei kjem til oss på vårparten.

Møteplanen for hausten 2023 ser slik ut:

5/9 og 19/9
3/10, 17/10 og 31/10
14/11 og 28/11
12/12

 På skjermar i inngangspartiet ser du kva møterom me skal ha for kvelden.

Kontaktpersonar :

Styret i klubben ser slik ut etter årsmøtet:
Formann: Nils Kåre Nysæter, tlf. 53 49 30 67 mobil 911 86 549
Nestformann: Lars Petter Arnesen
Sekretær: Sissel Tveita
Kasserar: Nils Kåre Nysæter
Styremedlem: Arne Raunholm (bytteleiar)
Styremedlem: Rolf Kristiansen

 

 

Stord Frimerkeklubb

Boks 176
5402 Stord