Stavanger Filatelist-Klub

På grunn av Corona- pandemien er det foreløpig usikkert når møtevirksomheten kan komme i gang igjen. Ta kontakt med klubben for nærmere informasjon om møteprogrammet ut 2021.

 

Medlemsblad for Stavanger Filatelist-Klub Den Blaa Hawaii nr 1/2022 – finner du her:

Medlemsblad for Stavanger Filatelist-Klub Den Blaa Hawaii nr 1/2021 – finner du her:

Medlemsblad for Stavanger Filatelist-Klub Den Blaa Hawaii nr 2/2020 finner du her:

Medlemsblad for Stavanger Filatelist-Klub Den Blaa Hawaii nr 1/2020 finner du her:

 Medlemsblad for Stavanger Filatelist-Klub Den Blaa Hawaii – januar 2019 finnes her

 Medlemsblad for Stavanger Filatelist-Klub Den Blaa Hawaii – august 2018 finnes her

Medlemsblad for Stavanger Filatelist-Klub Den Blaa Hawaii – januar 2018 finnes her

 Medlemsblad for Stavanger Filatelist-Klub Den Blaa Hawaii – august 2017 finnes her

 Medlemsblad for Stavanger Filatelist-Klub Den Blaa Hawaii – januar 2017 finnes her

 Medlemsblad for Stavanger Filatelist-Klub Den Blaa Hawaii – august 2016 finnes her

Styret består av:

Organisasjonsnummer: 984 102 062, bank 32201 10 4869, Vipps 10 4869

 

Stavanger Filatelist-Klub

Boks 604
4003 Stavanger

Medlemsbladet vårt Den Blaa Hawaii kan lastes ned her: