Stathelle Frimerkeklubb

 

 

 

Klubbens primære mål er å ivareta medlemmenes frimerkeinteresser ved bl.a. å avholde medlemsmøter, auksjoner, turer og andre arrangementer. Vi arbeider også aktivt for å markedsføre frimerkesamling som en interessant og meningsfylt fritidsaktivitet.

På grunn av Corona- pandemien er det foreløpig usikkert når møtevirksomheten kan komme i gang igjen. Ta kontakt med klubben for nærmere informasjon om møteprogrammet ut 2021.

 

Medlemmene oppfordres til å ta med objekter til auksjonene for “medlemmenes objekter”

Det tas forbehold om evt. endringer i programmet. 
Lotteri, kaffe/brus og noe å bite i på hvert møte.

Er du interessert i frimerker. Kom og besøk oss på en av møtekveldene, du må ikke være medlem for å komme

Ta gjerne kontakt med medlem fra styret, hvis det er noe du ønsker å vite om klubben.

 

 

Stathelle Frimerkeklubb

Boks 2
3995 Stathelle