Stathelle Frimerkeklubb

 

 

Klubbens primære mål er å ivareta medlemmenes frimerkeinteresser ved bl a å avholde medlemsmøter, auksjoner, turer og andre arrangementer. Vi arbeider også aktivt for å markedsføre frimerkesamling som en interessant og meningsfylt fritidsaktivitet.

Program for vinter/vår 2023

Januar:            09  Medlemsmøte og auksjon. Per-Christian Wallén: Utstilling
                          23   Medlemsmøte og auksjon. Arnfinn Skåle: Nye frimerker 2023
Februar:           06  Medlemsmøte og auksjon.
                          20   Medlemsmøte og auksjon. Tema: Spanske kolonier i Afrika
Mars:               06  Årsmøte og auksjon. Enkel bevertning
                         20   Medlemsmøte og auksjon. Tema: Bamble
April:               03   Medlemsmøte og auksjon. Bård Hoksrud: Pins
                         17   Medlemsmøte. Geir Brunsæl kommer
Mai:                 12. – 14. SkiPoSta 23. Regional utstilling i Langesund
                        15   Medlemsmøte og auksjon. Tema: Danmark
                        29   Medlemsmøte og auksjon
Juni:                09   Sommeravslutning

Møtene holdes i underetasjen på biblioteket på Stathelle annenhver mandag, møtestart 18.30.
Lotteri, kaffe/brus og noe å bite i på hvert møte. Medlemmene oppfordres til å ta med objekter til kveldsauksjonene. Det tas forbehold om ev endringer i programmet.

I motsetning til mange andre steder er det flere aktive damer i klubben vår.

Styrets sammensetning:

Odd Runar Aslaksen, leder          Kai Arne Paulsen, nestleder             Erling Soldal, kasserer
Tlf 913 65 080                                   Tlf 911 08 466                                         Tlf 979 80 387
[email protected]                           [email protected]                          [email protected]

Ingunn L. Jensen, sekretær           Bjørn Tore Moen, styremedlem        Rolf Terje Vollen, vara.
Tlf 901 32 812                                      Tlf 974 09 694                                         Tlf 472 60 655
[email protected]   [email protected]              [email protected]

Er du interessert i frimerker: Kom og besøk oss på en av møtekveldene, du trenger ikke være medlem for å komme! Ta gjerne kontakt med en i styret om det er noe du lurer på!

  

 

 Stathelle Frimerkeklubb

Boks 2
3995 Stathelle
E-post:       [email protected]