Smøla Frimerkeklubb

Klubben ble stiftet 20. oktober 1981 i Smøla Folkebibliotek sine lokaler på Innsmøla (O. Soleims Minne) etter initiativ fra Svein Rangnes. 9 personer møtte opp på stiftelsesmøtet. Lover for klubben ble vedtatt, og klubbens første styre ble valgt. Klubbmøtene ble avholdt i bibliotektet på Innsmøla den første tiden. Senere ble det bestemt at klubbmøtene skulle ambulere mellom kommunens fire grunnskoler på Veidholmen, Nordsmøla, Innsmøla og Bakkamyra. De fire skolene er nå nedlagt og erstattet av en ny kombinert barne- og ungdomsskole for hele Smøla. Møtene holdes derfor nå i gammelbiblioteket på Innsmøla (lokalene til Lokalhistorisk arkiv for Smøla).

KLUBBMØTER
Klubben har møte én gang i måneden i tidsrommet september – april.
Tidspunkt: Søndager klokka 17 – 19
Møtested: Lokalene til Lokalhistorisk arkiv for Smøla (i gammelbiblioteket på Innsmøla).

MØTEDATOER HØSTEN 2022:

11. september

9. oktober

13. november

11. desember

Klubbmøter i vårhalvåret 2023:
15/1, 12/2, 12/3 og 16/4.

Aktiviteter på klubbmøtene:

Sosialt samvær på tvers av aldersgrenser, bytting, fokus på aktuelle frimerketemaer, presentasjon av nyervervelser, ”Skattekiste” (klubben skaffer kilovare som legges ut til ”selvplukk”),  frimerkeprat.

 

Klubbens styre:

Leder

Svein Rangnes

[email protected]

Tlf. 48242777

Sekretær

Torfinn Skomsøy

[email protected]

 

Kasserer

Asbjørn Reiråskag

[email protected]

 

 

 LITT HISTORIKK

Oversikt over 4-rings, kronet posthorn og særstempler brukt på Smøla

Oversikt over hjelpestempel brukt på Smøla

 

Smøla Frimerkeklubb

v/Svein Rangnes – Østsideveien 108
6570 Smøla