Skien Frimerkeklubb

Skien Frimerkeklubb ble stiftet 18. januar 1924 og var, bortsett fra Langesund, lenge den eneste klubben i Grenlandsområdet. Dette ga et forholdsvis stort rekrutteringsområde og høyt medlemstall, men etter at Porsgrunn frimerkeklubb starta opp 6. desember 1988 og Stathelle i 1995, samt start av egen klubb i Nome, har medlemstallet naturlig nok gått ned. I dag har SFK totalt ca. 70 medlemmer.

 

 

Klubbmøter våren 2023

Januar:             17. Medlemsmøte                                31. Medlemsmøte
Februar:           14. Årsmøte                                        28. Medlemsmøte
Mars:               14. Medlemsmøte                                28. Medlemsmøte
April:               11. Medlemsmøte                                25. Medlemsmøte
Mai:                    9. Medlemsmøte                                 23. Medlemsmøte
Juni:                    6. Medlemsmøte

 

   Møtene holdes på Århus gård, Århusvegen 191, på venstre side ca 1km ovenfor Stevneplassen. Vanlig møtestart 18.30. Vi fortsetter med auksjoner med både klubbens og medlemmenes objekter.

På møtene har vi gratis kaffe og litt å bite i og til vanlig utlodning og små kveldsauksjoner der medlemmene kan skaffe seg materiale til en rimelig pris. Og selvsagt er det prat rundt hobbyen vår! Av og til har vi foredrag av folk utenfra, eller det er noen fra klubben som forteller og viser litt om sitt samleområde. Klubben har også en del kataloger som medlemmene kan låne. Videre er det noen ganger større, åpne auksjoner i samarbeid med andre klubber i distriktet. Sammen med de andre klubbene i området arrangerer vi også subsidierte bussturer til noen utstillinger og messer rundt om.

 SFK’s mål er å arbeide for medlemmenes interesser innen hobbyen vår, og dette forsøkes oppnådd gjennom medlemsmøter, auksjoner og andre arrangementer, samt gjennom det enkle klubborganet vårt, “Budstikka”, som kommer ut med ujevne mellomrom.

Mange frimerkesamlere rundt om tror en må være “proff” for å melde seg inn i en klubb, men det er helt feil! Husk at alle har begynt en gang, og gjennom medlemskap i en klubb kan en finne likesinnede og bygge opp sine kunnskaper etter hvert. Hvorfor ikke ta kontakt og/eller delta på et møte og se hvordan vi har det!

Kontingent: Vanlig kontingent per kalenderår er for tiden 450,- for hovedmedlem. Om en er hovedmedlem i annen forbundsklubb, er den lokale kontingenten 50,-.  

Styret i Skien Frimerkeklubb består av

 Leder: Thor Falkenstein, tlf. 93 45 74 12, epost [email protected]  

Nestleder:  Knut Buer, tlf. 95 25 20 55, epost [email protected]

Kasserer: Dag Aabjørnsrød, tlf. 95 22 05 46, epost [email protected]

Styremedlem: John Erik Andersen, tlf. 95 25 64 09, epost [email protected]

Styremedlem: Harry Trondsen, tlf. 90 20 38 19, epost [email protected]

        

 

 

Skien Frimerkeklubb

Postboks 211
3701 Skien