Norsk Skipsposthistorisk Forening

  

Kjenner du «Norsk Skipsposthistorisk Forening»?

Norsk Skipsposthistorisk Forening (NSPF) har til formål å fremme interessen og å øke kunnskapen om Norsk skipspost og historie. Det blir gjort blant annet gjennom utgivelse av medlemsbladet «Postlugaren», utgivelse av spesielle særtrykk med uregelmessig mellomrom og medlemsmøter/årsmøter. Møtene blir avholdt i forbindelse med frimerkeutstillinger.

Foreningen ble dannet under den Nordiske frimerkeutstillingen i Kristiansand i 2002. Siden starten har foreningen hatt en jevn vekst i medlemstallet, som pr nå, mars 2023, teller 141 medlemmer. De aller fleste fra Norge, men det er også medlemmer også fra England, Tyskland og Sverige.

«Postlugaren» er som tidligere skrevet, foreningen medlemsblad. Bladet utkommer fire ganger pr år, i mars, juni, september og desember. Bladet er fra 24 til 36 sider, alt etter stofftilgang. Stoff i bladet er knyttet til foreningens formål. Stoffet er fra den «klassiske skipsposten» til helt modere, som f.eks. omtale av ny motivstempler som er tatt i bruk på skip, som hurtigruten/kystruten og veteranskip.

Innholdsfortegnelse til Postlugaren finnes her (pdf) 

 Særtrykk: Siden starten er det utgitt 12 særtrykk. Fra 2016 har det blitt utgitt et pr år. Særtrykkene er inkludert i medlemskontingenten.

Av særtrykkene har en i dag fra få til flere eks tilbake av særtrykk 9, «Oppdatering og datoregisteringer Norsk Skipspoststempler», del 4, som tar for seg moderne stempler i hovedsak etter 1983. Særtrykk nr. 10: «Russland via Vardø. Stemplene, skipene og ruten», skrevet av leder av NSPF, Jan Lauridsen. Særtrykket er den til nå meste komplette historien om denne ruten i perioden fra 1876 til 1926. Særtrykk nr. 11: «Hurtigruteselskapenes Erstatningsrutefart. Tromsø-Finnmark. Oktober 1941 – Oktober 1944». Og det siste, særtrykk 12, «Stempler brukt på postekspedisjoner på skip. Del 1» som er omtalt i dette nummer av NFT.  Det neste særtrykket er planlagt utgitt i 2024 er del 2 som omhandler disse stemplene, og  vil ta for seg blant annet «langrutene langs kysten», som hurtigruten, kystpostruten Bergen-Kristiania/Oslo og utenlandsrutene.

Medlemskap: Har du norsk postadresse koster et medlemskap for tiden kun kr. 300. Dette inkluderer fire nummer av «Postlugaren». Nye som melder seg inn i 2023 vil også få et valgfritt eks av et av særtrykkene som er tilbake som velkomstgave.  Kontingenten: For medlemmer i Norge er denne kun kr 300,-. Har du adresse utenfor Norge (Europa) kr 350,-, og utenfor Europa kr 400,-. For flere opplysninger kontakt [email protected]

Om du på bakgrunn av det du har lest her vil slå til og innbetale beløpet til vår konto 2801. 07.91164. Merk denne med kont, så sender vi deg fire nummer av «Postlugaren» og det nyeste særtrykket.

 Skipspost : Skipspost er et spennende samleområde. Vi finner de fleste stempeltyper brukt på skip som vi kan finner på land, fra 3- rings nummerstempler til motivstempler. Fra alle fylker med kystlinje og innlandsfylker med store vassdrag kan vi finne skipspost i en eller annen form. Den siste reisende postekspedisjonen var på hurtigruten mellom Trondheim – Kirkenes – Bergen, som ble nedlagt 31. desember 1983. Vi kan finne brev med sensurstempler fra krigen, luftpostbrev og brev sendt til de meste uvanlige destinasjoner. I dag er det motivstempler som blir brukt på ulike skip, som f. eks på Telemarkskanalen, Halden-vassdraget, ulike veteranskip og hurtigruten. Slik at i dag kan en også få morsomme objekter til en samling skipspost. Som en bonus blir det også av og til utgitt “personlige frimerker” hvor ulike skip er avbildet, og et “PF” avstemplet med skipet sitt stempel og sendt som hilsen til en samlervenn eller til seg selv er et ekstra krydder til samlingen. 

Interessert i medlemskap?  Eller spørsmål? Kontakt en i styret i foreningen som er:

Leder: Jan Lauridsen, Vardø. Mail: [email protected]

Kasserer: Carl Arthur Tønnessen, Egersund. Mail: [email protected]

Sekretær/Redaktør: Odd Arve Kvinnesland, Lyngdal. Mail: [email protected]

Styremedlem: Finn H Eriksen, Høvik. Mail: [email protected]

Prøvenummer av bladet: Kontakt sekretæren/redaktøren som med glede sender deg et, slik at du kan se om et medlemskap er noe for deg.

Eller skriv til: Boks 87, 4575 Lyngdal.

Velkommen som medlem!

 

SE HER: Åpent møte/Årsmøte i Skipsposthistorisk i forbindelse med utstillingen/landsmøtet i Trondheim den 4. september 2021

HER finner du årsberetningen:

 

 

Norsk Skipsposthistorisk Forening

c/o Odd Arve Kvinnesland
Box 87 4575 Lyngdal