Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Norsk Skipsposthistorisk Forening

Norsk Skipsposthistorisk Forening er i hovedsak en forening for de som er interessert i samleområdet skipspost. Gjennom å samle skipspost generelt eller som en del av en hjemstedsamling hvor det var anløp av postførende skip med egne stempler. Men også andre med interesse for temaet vil også ha glede og nytte av å være med i foreningen.

Bakgrunn: Foreningen ble dannet under Nordia 2002 i Kristiansand. I dag har foreningen over 120 medlemmer i hovedsak fra Norge, men også fra Danmark, Tyskland, Nederland og England. Foreningens formål er å arbeide for å fremme interessen og å øke kunnskapen om Norsk skipspost og lignende. Foreningen er tilsluttet Norsk Filatelistforbund.

Medlemmene i foreningen har varierende interessefelt. Noen samler alt knyttet til skipspost, mens andre har spesialisert seg på enkelte perioder, fylker eller ruter. Hurtigruten er et eksempel på det siste. Andre har skipspost som inngår i en hjemstedssamling eller motivsamling. Vi er dessuten svært stolte over at blant våre medlemmer er flere som har vært reisende postekspeditører på skip. At de som har hatt sitt yrke i Posten og som i utgangs-punktet ikke er samlere er medlemmer ser vi på som et kvalitetsstempel for foreningen! Felles for alle medlemmene er interessen for skipspost og den store bredden dette temaet har.

Skipspost : Skipspost er et spennende samleområde. Vi finner de fleste stempeltyper brukt på skip som vi kan finner på land, fra 3- rings nummerstempler til motivstempler. Fra alle fylker med kystlinje og innlandsfylker med store vassdrag kan vi finne skipspost i en eller annen form. Den siste reisende postekspedisjonen var på hurtigruten mellom Trondheim - Kirkenes – Bergen, som ble nedlagt 31. desember 1983. Vi kan finne brev med sensurstempler fra krigen, luftpostbrev og brev sendt til de meste uvanlige destinasjoner. I dag er det motivstempler som blir brukt på ulike skip, som f. eks på Telemarkskanalen, Halden-vassdraget, ulike veteranskip og hurtigruten. Slik at i dag kan en også få morsomme objekter til en samling skipspost. Som en bonus blir det også av og til utgitt "personlige frimerker" hvor ulike skip er avbildet, og et "PF" avstemplet med skipet sitt stempel og sendt som hilsen til en samlervenn eller til en selv er et ekstra krydder til samlingen.

Hva får du som medlem ?

Som medlem i Norsk Skipsposthistorisk Forening får du: Foreningens medlemsblad "Postlugaren", som utkommer 4 ganger i året, med stoff som spenner seg fra tidligere tider og helt fram til dagens dato. Stoffet er fra alle deler av landet, foruten nytt og tidligere ikke publisert stoff, "graver" vi litt på ulike steder for å finne stoff som kan være av interesse for medlemmene publisert i tidskrifter som en ikke først tenker på når det gjelder skipspost. En fast spalte er "Nytt fra Postlugaren" som bringer nyheter om stempler og andre ting innen temaet. Ellers er det stoff om ulike postekspedisjoner, brevhus osv, og av og til litt om utenlands skipspost, med hovedvekt på norsk tilknytting, som ruter til Norge eller tidligere norske skip

  Nytt 1.7.2019

         Årsberetning 2017-18

 Forsiden til siste nr av POSTLUGAREN (2/19)

         - Smakebit fra siste nummer

 Forsiden til særtrykk nr 8:  Oppdateringer og sjeldenhetsgraderinger...

          -  Smakebit fra særtrykket

 

Innholdsfortegnelse til Postlugaren finnes her (pdf) og her (excel-fil)

Vi utgir ca hvert annet år et særtrykk som medlemmene får tilsendt. Til nå er følgende utgitt:  "Reisetjenesten i Posten" (2003) Denne ble senere utgitt som bok av Postbiblioteket på Maihaugen. "Artikkelsamling om skipspost: Møre og Romsdal" (2007) og "Posten skal frem om Nordlands Postekspedisjon og Hurtigruten" (2008), "Artikkelsamling om skipspost kysten Bergen – Oslo» , ”Om Statens Dampskibsfart og en del dermed sammenhængende privat dampskibsfart” av James Pedersen”, «Oppdatering og sjeldenhetsgraderinger: "Norske Skipspoststempler" med blant annet oppdatering første/siste bruksdatoer fra Danielsen sin bok «Norske Skipspoststempler». Del 1 var fra Finnmark til og med Møre og Romsdal. (2016) «Oppdatering og sjeldenhetsgraderinger «Norske Skipspoststempler. Del 2 Fra Sogn og Fjordane til og med Hedemark» 2017.

Del 3 av disse oppdateringene vil bli sendt ut til medlemmene i desember 2018 sammen med «Postlugaren» nr. 4/18. Det vil blant annet omfatte stemplene brukt på hurtigruten og utenlandsrutene.

Særtrykkene m.v.  er inkludert i kontingenten.

Vi har også møter hvor det er innlegg om temaet skipspost. Møtene blir holdt i forbindelse med større frimerkeutstillinger.

Er du interessert i et medlemskap? Interessen for skipspost er stor, dette ser en for eks på de ulike auksjonene hvor det meste blir solgt. Vi håper derfor at denne vesle presentasjonen kan gjøre at flere vil bli medlem hos oss for å holde seg oppdatert på samleområdet gjennom et medlemskap i den eneste foreningen i Norge hvor temaet skipspost er hovedsaken.

Interessert i å finne ut mer? Be om å få tilsendt et prøvenummer av "Postlugaren" for å se om dette er noen for deg å bli medlem i.

Kontingenten: For medlemmer i Norge er denne kun kr 300,-. Har du adresse utenfor Norge (Europa) kr 350,-, og utenfor Europa kr 400,-. For flere opplysninger kontakt odkvinne@online.no

Eller om du på bakgrunn av det du har lest her vil slå til og innbetale beløpet til vår konto 2801. 07.91164.

Merk denne med kont 18, så sender vi deg alle nummer i 2018 og det planlagte særtrykket. Så langt restopplagene rekker får du særtrykk nr. 7 og en flott bok om skipspost som velkomstgave.

Kontakt adresser: Leder Geir Lunde, boks 14, 4299 Avaldsnes eller mail: geir.lunde@haugnett.no . Eller  Sekretær/redaktør Odd Arve Kvinnesland, boks 87, 4575 Lyngdal. Mail odkvinne@online.no .

Om du har spørsmål kontakt de oppgitte adr/mail eller tlf 908 54 916 e kl 16 (Odd Arve Kvinnesland) 

Årsberetning for perioden 2015 til 2016 finner du her:

Ønsker du å kjøpe eldre nummer av «Postlugaren»? Vi har noen få eldre nummer tilbake.  Behagelig rabatt gis ved kjøp av 5 nummer eller mer.(N.B: Gjelder bare medlemmer, så nok en grunn til å melde seg inn!). Porto kommer i tillegg. Bestilling til odkvinne@online.no


Norsk Skipsposthistorisk Forening

v/ Geir Lunde
Postboks 14 4299 Avaldnes
E-post: geir.lunde@haugnett.no