Norsk Skipsposthistorisk Forening

SE HER: Åpent møte/Årsmøte i Skipsposthistorisk i forbindelse med utstillingen/landsmøtet i Trondheim den 4. september 2021

HER finner du årsberetningen:

NY Postlugaren m/særtrykk –  juni 2021:

Nytt medlemsblad og nytt særtrykk sendt ut til medlemmene. Særtrykket, som er nummer 10 som vi har utgitt er forfattet av vår leder, Jan Lauridsen. Tittelen er «Russland via Vardø, stemplene, skipene og rutene». Dette særtrykket på 160 sider, gir en samlet framstilling av det som en pr nå vet om denne rutene i de ca 50 årene den var i virksomhet. Stemplene, skipene, rutene og opplysninger om anløpssteder og historie langs Murmankysten.  Dessuten historie og bakgrunn for opprettelsen av ruten.

Jan Lauridsen har i mange år samlet informasjon om ruten. Han har også to eksponater «Russland via Vardø», i posthistorisk klasse og  et postkorteksponat. Begge eksponatene har vært vist på utstillinger flere ganger med godt resultat.  Svært mange av illustrasjonene i særtrykket er fra Jan sine samlinger.

Vi utgir ca hvert annet år et særtrykk som medlemmene får tilsendt. Det er nå utgitt 10 særtrykk.

Særtrykket (og fire nummer av medlemsbladet «Postlugaren») er inkludert i kontingenten for medlemskap i «Norsk Skipsposthistorisk Forening», som for 2021 er kr 300 for medlemmer med adresse i Norge.

For mer informasjon kontakt: Jan Lauridsen, [email protected] eller Odd Arve Kvinnesland,  [email protected]    

 OM FORENINGEN:

Norsk Skipsposthistorisk Forening er i hovedsak en forening for de som er interessert i samleområdet skipspost. Gjennom å samle skipspost generelt eller som en del av en hjemstedsamling hvor det var anløp av postførende skip med egne stempler. Men også andre med interesse for temaet vil også ha glede og nytte av å være med i foreningen.

Bakgrunn: Foreningen ble dannet under Nordia 2002 i Kristiansand.  Foreningen  har nå 137 medlemmer i hovedsak fra Norge, men også fra Danmark, Tyskland og England. Foreningens formål er å arbeide for å fremme interessen og å øke kunnskapen om Norsk skipspost og lignende. Foreningen er tilsluttet Norsk Filatelistforbund.

Medlemmene i foreningen har varierende interessefelt. Noen samler alt knyttet til skipspost, mens andre har spesialisert seg på enkelte perioder, fylker eller ruter. Hurtigruten er et eksempel på det siste. Andre har skipspost som inngår i en hjemstedssamling eller motivsamling.

Vi er dessuten svært stolte over at blant våre medlemmer er flere som har vært reisende postekspeditører på skip. At de som har hatt sitt yrke i Posten og som i utgangs-punktet ikke er samlere er medlemmer ser vi på som et kvalitetsstempel for foreningen! Felles for alle medlemmene er interessen for skipspost og den store bredden dette temaet har.

Skipspost : Skipspost er et spennende samleområde. Vi finner de fleste stempeltyper brukt på skip som vi kan finner på land, fra 3- rings nummerstempler til motivstempler. Fra alle fylker med kystlinje og innlandsfylker med store vassdrag kan vi finne skipspost i en eller annen form. Den siste reisende postekspedisjonen var på hurtigruten mellom Trondheim – Kirkenes – Bergen, som ble nedlagt 31. desember 1983. Vi kan finne brev med sensurstempler fra krigen, luftpostbrev og brev sendt til de meste uvanlige destinasjoner. I dag er det motivstempler som blir brukt på ulike skip, som f. eks på Telemarkskanalen, Halden-vassdraget, ulike veteranskip og hurtigruten. Slik at i dag kan en også få morsomme objekter til en samling skipspost. Som en bonus blir det også av og til utgitt “personlige frimerker” hvor ulike skip er avbildet, og et “PF” avstemplet med skipet sitt stempel og sendt som hilsen til en samlervenn eller til seg selv er et ekstra krydder til samlingen.

Hva får du som medlem?

Som medlem i Norsk Skipsposthistorisk Forening får du: Foreningens medlemsblad “Postlugaren”, som utkommer 4 ganger i året, med stoff som spenner seg fra tidligere tider og helt fram til dagens dato. Stoffet er fra alle deler av landet, foruten nytt og tidligere ikke publisert stoff, “graver” vi litt på ulike steder for å finne stoff som kan være av interesse for medlemmene publisert i tidsskrifter som en ikke først tenker på når det gjelder skipspost. En fast spalte er “Nytt fra Postlugaren” som bringer nyheter om stempler og andre ting innen temaet. Ellers er det stoff om ulike postekspedisjoner, brevhus osv, og av og til litt om utenlands skipspost, med hovedvekt på norsk tilknytting, som ruter til Norge eller tidligere norske skip

Innholdsfortegnelse til Postlugaren finnes her (pdf) 

Vi utgir ca hvert annet år et særtrykk som medlemmene får tilsendt. Det er nå utgitt 9 særtrykk.

Særtrykkene m.v.  er inkludert i kontingenten.

Vi har også møter hvor det er innlegg om temaet skipspost. Møtene blir holdt i forbindelse med større frimerkeutstillinger.

Er du interessert i et medlemskap? Interessen for skipspost er stor, dette ser en for eks på de ulike auksjonene hvor det meste blir solgt. Vi håper derfor at denne vesle presentasjonen kan gjøre at flere vil bli medlem hos oss for å holde seg oppdatert på samleområdet gjennom et medlemskap i den eneste foreningen i Norge hvor temaet skipspost er hovedsaken.

Interessert i å finne ut mer? Be om å få tilsendt et prøvenummer av “Postlugaren” for å se om dette er noen for deg å bli medlem i.

Kontingenten: For medlemmer i Norge er denne kun kr 300,-. Har du adresse utenfor Norge (Europa) kr 350,-, og utenfor Europa kr 400,-. For flere opplysninger kontakt [email protected]

Om du på bakgrunn av det du har lest her vil slå til og innbetale beløpet til vår konto 2801. 07.91164. Merk denne med kont, så sender vi deg fire nummer av «Postlugaren» og det nyeste særtrykket, «Russland via Vardø. Stemplene, skipene og rutene.» av Jan Lauridsen

I tillegg så langt restopplaget rekker, også særtrykk nr. 8 og 9.

 Kontakter: Leder Jan Lauridsen, [email protected] eller sekretær/redaktør: Odd Arve Kvinnesland, mail: [email protected]

 

  

 

 

 

_

 

Norsk Skipsposthistorisk Forening

c/o Odd Arve Kvinnesland
Box 87 4575 Lyngdal